mgr Paulina Prędotka

Praca doktorska: Wpływ działań public relations biur podróży na decyzje klientów w Świętokrzyskiem
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Recenzent: dr hab. Michał Gajlewicz, Społeczna Akademia Nauk