mgr Karolina Adamska

Praca doktorska: Kwestia pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej
Promotor: prof. uczelni dr hab. Alicja Jaskiernia
Recenzent: dr hab. Beata Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski