mgr Dominika Myślak

Praca doktorska: Formaty serialowe w mediosferze. Transformacja, rekontekstualizacja, remediacja
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Recenzent: dr hab. Krystyna Doktorowicz, Uniwersytet Śląski
Recenzent: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie