mgr Marta Walkusz

Praca doktorska: Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875–1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach
Promotor: dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzent: dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński)