mgr Katarzyna Bąkowicz

Praca doktorska: Fake news jako produkt medialny w dobie postprawdy. Studium przypadku Niebieskiego Wieloryba
Promotor: prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński)
Recenzent: dr hab. Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)