mgr Maria Kordalewska

Praca doktorska: Wizerunek medialny Azji w tygodniku „The Economist” (2015–2016)
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)