mgr Krystian Majchrzak

Praca doktorska: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego
Promotor: prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik (Politechnika Śląska)
Recenzent: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)