mgr Michalina Guzikowska

Praca doktorska: Przekazy medialne Państwa Islamskiego kierowane do muzułmanów w świecie zachodnim. Analiza wybranych czasopism anglojęzycznych
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)