mgr Martyna Siudak

Praca doktorska: Twitter w transformacji polskiego systemu komunikowania politycznego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzent: prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)