Przewody doktorskie - streszczenia i recenzje

mgr inż. Sebastian Grabowski

Praca doktorska: Ekosystemy informacyjne społeczności programistycznych

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz

Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Recenzent: dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński

mgr Agnieszka Marzęda

Praca doktorska: Analiza skuteczności media relations branży motoryzacyjnej w Polsce

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło

Recenzent: dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Recenzent: dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Patryk Makulski

Praca doktorska: Nowe technologie komunikacyjne w zarządzaniu polskimi miastami

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek

Promotor pomocniczy: dr hab. Wiesław Cetera

Recenzent: ks. dr hab. Andrzej Adamski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Recenzent: prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Jacek Mikucki

Praca doktorska: Media w smart city. Przykład Berlina i Warszawy

Promotor: dr hab. Michał Głowacki

Recenzent: dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzent: dr hab. Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Justyna Wacowska-Ślęzak

Praca doktorska: Projekt krajowego modelu zarządzania informacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

Promotor: dr hab. Małgorzata Kisilowska

Recenzent: dr hab. Mirosław Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzent: dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

mgr Kamil Stępień

Praca doktorska: Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Kotuła

Recenzent: dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

Recenzent: dr hab. Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Magdalena Paul

Praca doktorska: Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych

Promotor: dr hab. Małgorzata Kisilowska

Promotor pomocniczy: dr Justyna Jasiewicz

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzent: dr hab. Maja Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

mgr Radosław Lipiński

Praca doktorska: Model przepływów informacji w procesach transformacyjnych organizacji

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz

Recenzent:  dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

mgr Robert Antoszczak

Praca doktorska: Komunikatywność i użyteczność stron internetowych

Promotor: dr hab. Michał Gajlewicz

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Mielczarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Agata Raczkowska

Praca doktorska: Kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce

Promotor: dr hab. Tadusz Kononiuk

Recenzent: prof. dr hab. Wiktor Pepliński, Uniwersytet Gdański

Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie