Obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Grabowskiego - 07.01.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Grabowskiego

nt. Ekosystemy informacyjne społeczności programistycznych

 

Promotor:           prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska

Recenzenci:       dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                            prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.