Obrona pracy doktorskiej mgr. Witolda Sygockiego - 27.06.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 0.04, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Witolda Sygockiego

nt. Tezaurus dziedzinowy jako narzędzie reprezentacji pól badawczych. Na przykładzie tezaurusa "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia" i interdyscyplinarnego pola badawczego bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

 

Promotor:           dr hab. Magłorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:       prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

                             prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.