Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Adamskiej - 13.11.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Adamskiej

nt. Kwestia pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

 

Promotor:        prof. ucz. dr hab. Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    prof. UJ dr hab. Beata Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                         prof. nadzw. UWr dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.