Obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Myślak - 20.11.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4,               odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Myślak

nt. Formaty serialowe w mediosferze. Transformacja, rekontekstualizacja, remediacja

 

Promotor:        prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:    prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

                         prof. UJ dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.