Obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Prędotki - 17.12.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Prędotki

nt. Wpływ działań public relations biur podróży na decyzje klientów w Świętokrzyskiem

 

 

Promotor:        prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:    prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

                         dr hab. Michał Gajlewicz, Społeczna Akademia Nauk

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.