Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Walkusz - 13.01.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali nr 320 (III piętro), ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Walkusz.

 

Tytuł rozprawy: Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875–1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach

Promotor:         dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:      dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)

                        dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński) 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

Rozprawę doktorską, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, złożono w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.