Obrona pracy doktorskiej mgr Marii Kordalewskiej - 16.10.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 16 października 2020 r. o godz. 11.00 w Auli, ul. Bednarska 2/4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Kordalewskiej.

Tytuł rozprawy: Wizerunek medialny Azji w tygodniku „The Economist” (2015-2016)

Promotor:         prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:     prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

                         dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański) 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

Rozprawę doktorską, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, złożono w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.