Ogłoszenia o obronach doktorskich

Obrona pracy doktorskiej mgr. Patryka Makulskiego - 13.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Patryka Makulskiego

nt. Nowe technologie komunikacyjne w zarządzaniu polskimi miastami

 

Promotor:    prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomoczniczy: dr hab. inż. Wiesław Cetera, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                          ks. dr hab. Andrzej Adamski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jacka Mikuckiego - 06.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jacka Mikuckiego

nt. Media w smart city. Przykład Berlina i Warszawy

 

Promotor:    dr hab. Michał Głowacki, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                         dr hab. Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Stępnia - 27.06.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Stępnia

nt. Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie

 

Promotor:      prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Kotuła

Recenzenci:    dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

                         dr hab. Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Ryszarda Tomasza Paulukiewicza - 26.06.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07 ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Ryszarda Tomasza Paulukiewicza

nt. "DZIENNIK OBYWATELSKI "A-Z" (1990-1993 r.) i jego miejsce w systemie mediów regionalnych Rzeszowszczyzny

 

Promotor:       prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski

Recenzenci:   prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

                        prof. WSIZ dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

                         w Rzeszowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Paul - 13.06.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Paul

nt. Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej "Wykiełkuj na rynku pracy" oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych

 

Promotor:      dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: dr Justyna Jasiewicz, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:   prof. dr hab. Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                        dr hab. Maja Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Roberta Antoszczaka - 14.03.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 2.13, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Roberta Antoszczaka

nt. Komunikatywność i użyteczność stron internetowych

 

Promotor:       dr hab. Michał Gajlewicz

Recenzenci:   prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

                        prof. dr hab. Tomasz Mielczarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Radosława Lipińskiego - 24.01.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Radosława Lipińskiego

nt. Model przepływów informacji w procesach transformacyjnych organizacji

 

Promotor:      prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska

Recenzenci:   prof. UMK dr hab. Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                        prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Raczkowskiej - 05.07.2017 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Raczkowskiej

nt. Kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce.

 

Promotor:      dr hab. Tadeusz Kononiuk

Recenzenci:   prof. dr hab. Wiktor Pepliński, Uniwersytet Gdański

                        prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Pietrzkiewicz - 07.06.2017 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Pietrzkiewicz

nt. Piotr Bańkowski - jego wkład w rewindykację i ochronę polskiego dziedzictwa piśmienniczego         (do 1945 roku).

 

Promotor:      prof. UW dr hab. Anna Kamler

Recenzenci:   prof. dr hab. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                        dr hab. Ryszardz Nowicki, prof. nadz. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Kościńskiego - 14.12.2016 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Kościńskiego

nt. Obraz Polaków i II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie w ZSRR w latach 1925–1939.

 

Promotor:      prof. dr hab. Janusz W. Adamowskiz Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci:   dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. nadzw. z Uniwersytetu Jagiellońskiego

                      prof. dr hab. Mikołaj Iwanow z Uniwersytetu Opolskiego

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.