Ogłoszenia dziekana

Aktualne zasad/procedury przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami/procedurami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego - Zarządzenie Nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. § 1 pkt.12.

Treść zarządzenia:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami konkursów:

Oświadczenie (PL)

Oświadczenie (ANG)