Dział promocji

About us

O nas

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW działania prowizerunkowe opiera na najważniejszych zasadach współczesnej komunikacji marketingowej. Koncentruje się głównie na wspomnianej komunikacji, ponieważ – jako jednostka edukująca w zakresie nowoczesnego PR, dziennikarstwa i zarządzania informacją – doskonale rozumie, że dzisiaj należy nie tylko „nadawać”, ale i „odbierać” przekazy wyrażane w formie opinii, potrzeb i zapytań wszystkich uczestników procesu komunikacji.

Współpraca

WDIB UW aktywnie kreuje politykę wizerunkową wśród swojego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wyróżnia tu kilka najważniejszych grup docelowych: pracowników, studentów, absolwentów, uczniów szkół średnich, partnerów i media.

Mając na względzie cele i specyfikę publiczności – oraz nadrzędną misję Wydziału – gorąco zapraszamy do współpracy, gwarantując pełen profesjonalizm, rzetelność, a także (zawsze, gdy jest to potrzebne!) niestandardowość rozwiązań komunikacyjnych, dopasowanych do potrzeb odbiorców.

Zespół

dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. ucz.
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
e-mail: dariusz@tworzydlo.pl
tel. 602 445 596

mgr Malwina Żuchniewicz
Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji
e-mail: m.zuchniewicz@student.uw.edu.pl
tel. 663 801 447

dr Michał Zając
Specjalista ds. social media
e-mail: michal.zajac@uw.edu.pl

Kontakt

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
tel. 22 55 23 916
e-mail: promocja.wdib@uw.edu.pl

Materiały graficzne

Formowanie nowych struktur organizacyjnych i programowych Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, których cechami dystynktywnymi są konwergentność, nowoczesność i dynamika, wiązał się z koniecznością opracowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej, tzw. corporate identity (CI). Jej podstawą jest „Księga znaku”, przygotowana specjalnie dla WDIB UW. Stanowi ona zbiór nienaruszalnych zasad wizualnej ekspozycji WDIB UW, których – w trosce o zbudowanie i podtrzymanie profesjonalnego wizerunku, rozpoznawalności, jak i ciągłości komunikacyjnej – przestrzegać winni Pracownicy Wydziału i wszyscy jego Partnerzy.

Zapraszamy do zapoznania się wydziałową „Księgą znaku” oraz pozostałymi materiałami graficznymi Wydziału.

Search