Rada wydziału

Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Skład Rady Wydziału oraz jej kompetencje określa Statut Uniwersytetu Warszawskiego (zob. § 61 i 62 Statutu UW).

Skład Rady Wydziału

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Janusz Adamowski

prof. dr hab. Robert Cieślak

prof. dr hab. Rafał Habielski

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk

prof. dr hab. Robert Kotowski

prof. dr hab. Radosław Pawelec

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

dr hab. Jagoda Bloch

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak

dr hab. Jacek Dobrowolski

dr hab. Tomasz Gackowski, prof. ucz.

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab

dr hab. Michał Głowacki, prof. ucz.

dr hab. Grzegorz Gmiterek

dr hab. Dariusz Grygrowski

dr hab. Agnieszka Helman-Ważny, prof. ucz.

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. ucz.

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

dr hab. Ksenia Kakareko

dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

dr hab. Anna Kamler, prof. ucz.

dr hab. Krzysztof Kaszewski

dr hab. Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, prof. ucz.

dr hab. Krzysztof Kowalik

dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. ucz.

dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska

dr hab. Anna Mierzecka

dr hab. Agata Opolska-Bielańska

dr hab. Jacek Puchalski, prof. ucz.

dr hab. Iwona Pugacewicz, prof. ucz.

dr hab. Wojciech Sternak

dr hab. Joanna Szylko-Kwas

dr hab. Teresa Święćkowska

dr hab. Piotr Tafiłowski, prof. ucz.

dr hab. Marek Tobera, prof. ucz.

dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. ucz.

dr hab. Jacek Wasilewski

dr hab. Alicja Waszkiewicz-Raviv

dr hab. Michał Zaremba

dr hab. Paweł Żak

Pracownicy niesamodzielni:

dr Dorota Grabowska

dr Mikołaj Ochmański

dr Dorota Pietrzkiewicz

dr Łukasz Przybysz

dr Katarzyna Seroka

dr Łukasz Szurmiński

dr Michał Zając

Administracja:

mgr inż. Adam Grabowski

mgr Katarzyna Liwska

mgr Anna Zapolska-Downar

Doktoranci:

mgr Hubert Kuliński 

mgr Anita Zawisza 

Studenci:

Krzysztof Kowalczyk

Angelika Kuch

Dawid Sikorski

Aleksandra Skipietrow

Bartosz Niewiadomski

Michał Lasota

Kornel Pańko

Search