Skład

Członkowie Rady Wydziału - samodzielni nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. Adamowski Janusz – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Przewodniczący Rady Wydziału
 • prof. dr hab. Bralczyk Jerzy
 • prof. dr hab. Cieślak Robert
 • prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski
 • dr hab. Franke Jerzy
 • dr hab. Głowacki Michał
 • prof. dr hab. Gogołek Włodzimierz
 • dr hab. Grygrowski Dariusz
 • prof. dr hab. Habielski Rafał
 • prof. dr hab. Jabłonowski Marek– Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • prof. UW dr hab. Jaskiernia Alicja
 • prof. UW dr hab. Kamler Anna – Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • dr hab. Kisilowska Małgorzata
 • dr hab. Kononiuk Tadeusz
 • dr hab. Kotowski Robert
 • prof. UW dr hab. Kowalski Tadeusz
 • dr hab. Kozieł Andrzej
 • prof. dr hab. Kuźmina Dariusz – Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • prof. dr hab. Marcjanik Małgorzata
 • prof. dr hab. Andrzej Miś
 • prof. dr hab. Beata Ociepka
 • prof. dr hab. Olędzki Jerzy
 • prof. dr hab. Pawelec Radosław
 • dr hab. Pęczak Mirosław
 • dr hab. Pietrzak Małgorzata
 • prof. UW dr hab. Puchalski Jacek
 • prof. UW dr hab. Sonczyk Wiesław
 • prof. dr hab. Sosińska Kalata Barbara
 • dr hab. Tafiłowski Piotr
 • dr hab. Tobera Marek
 • dr hab. Tworzydło Dariusz
 • dr hab. Wasilewski Jacek
 • dr hab. Zaremba Michał
 • prof. dr hab. Władyka Wiesław
 • prof. dr hab. Woźniak-Kasperek Jadwiga
 • prof. dr hab. Zybert Elżbieta Barbara

Członkowie Rady Wydziału - niesamodzielni nauczyciele akademiccy

 • dr Gajlewicz-Korab Katarzyna
 • dr Gmiterek Grzegorz
 • dr Grabowska Dorota
 • dr Jupowicz-Ginalska Anna
 • dr Łoszewska-Ołowska Maria
 • dr Ochmański Mikołaj
 • dr Roszkowski Marcin
 • dr Szylko-Kwas Joanna

Członkowie Rady Wydziału - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (administracja)

 • mgr Liwska Katarzyna
 • mgr Zapolska-Downar Anna

Członkowie Rady Wydziału - przedstawiciele studentów

 • Honorata Lewandowska
 • Jan Malinowski
 • Michalina Stopnicka
 • Mateusz Szczebra
 • Piotr Szulimowicz
 • Magda Trela
 • Katarzyna Turos
 • Aleksandra Wancisiewicz
 • Maksym Virun

Członkowie Rady Wydziału – przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów