Skład

Członkowie Rady Wydziału - samodzielni nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. Adamowski Janusz – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Przewodniczący Rady Wydziału
 • prof. dr hab. Cieślak Robert
 • prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski
 • prof. ucz. dr hab. inż. Cetera Wiesław
 • dr hab. Gackowski Tomasz
 • dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak
 • dr hab. Jacek Dobrowolski
 • dr hab. Gajlewicz-Korab Katarzyna
 • dr hab. Głowacki Michał
 • dr hab. Jupowicz-Ginalska Anna
 • dr hab. Łoszewska-Ołowska Maria
 • prof. dr hab. Gogołek Włodzimierz
 • dr hab. Grygrowski Dariusz
 • prof. dr hab. Habielski Rafał
 • dr hab. Helman-Ważny Agnieszka
 • prof. dr hab. Jabłonowski Marek– Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • prof. dr hab. Jaskiernia Alicja
 • prof. ucz. dr hab. Kamler Anna – Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • dr hab. Kaczmarek-Śliwińska Monika
 • dr hab. Kisilowska Małgorzata
 • dr hab. Pugacewicz Iwona
 • dr hab. Kononiuk Tadeusz
 • dr hab. Kotowski Robert
 • prof. ucz. dr hab. Kowalski Tadeusz
 • dr hab. Kozieł Andrzej
 • prof. dr hab. Kuźmina Dariusz – Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • prof. dr hab. Pawelec Radosław
 • dr hab. Pietrzak Małgorzata
 • dr hab. Puchalski Jacek
 • prof. dr hab. Sosińska Kalata Barbara
 • dr hab. Tafiłowski Piotr
 • dr hab. Tobera Marek
 • prof. ucz. dr hab. Tworzydło Dariusz
 • dr hab. Wasilewski Jacek
 • dr hab. Zaremba Michał
 • dr hab. Bloch Jagoda
 • dr hab. Kaszewski Krzysztof
 • dr hab. Święckowska Teresa
 • dr hab. Żak Paweł
 • prof. dr hab. Woźniak-Kasperek Jadwiga
 • prof. dr hab. Zybert Elżbieta Barbara

Członkowie Rady Wydziału - niesamodzielni nauczyciele akademiccy

 • dr Brylska Karolina
 • dr Gmiterek Grzegorz
 • dr Grabowska Dorota
 • dr Seroka Katarzyna
 • dr Szurmiński Łukasz
 • dr Ochmański Mikołaj
 • dr Roszkowski Marcin
 • dr Szylko-Kwas Joanna

Członkowie Rady Wydziału - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (administracja)

 • Lesiak Magdalena
 • mgr Liwska Katarzyna
 • mgr Zapolska-Downar Anna

Członkowie Rady Wydziału - przedstawiciele studentów

 • Alicja Bogusz
 • Anna Borkowska
 • Krzysztof Bożek
 • Karolina Charchuła
 • Anna Cizio
 • Magdalena Hryniewiecka
 • Hubert Kuliński
 • Maria Lipińska
 • Zuzanna Maciakiewicz
 • Aleksandra Skipietrow

Członkowie Rady Wydziału – przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów

 • Zawisza Anita