Skład

Członkowie Rady Wydziału - samodzielni nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. Adamowski Janusz – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Przewodniczący Rady Wydziału
 • prof. dr hab. Bralczyk Jerzy
 • prof. dr hab. Cieślak Robert
 • prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski
 • dr hab. inż. Cetera Wiesław
 • dr hab. Franke Jerzy
 • dr hab. Gackowski Tomasz
 • dr hab. Głowacki Michał
 • prof. dr hab. Gogołek Włodzimierz
 • dr hab. Grygrowski Dariusz
 • prof. dr hab. Habielski Rafał
 • dr hab. Helman-Ważny Agnieszka
 • prof. dr hab. Jabłonowski Marek– Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • prof. UW dr hab. Jaskiernia Alicja
 • prof. UW dr hab. Kamler Anna – Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • dr hab. Kaczmarek-Śliwińska Monika
 • dr hab. Kisilowska Małgorzata
 • dr hab. Pugacewicz Iwona
 • dr hab. Kononiuk Tadeusz
 • dr hab. Kotowski Robert
 • prof. UW dr hab. Kowalski Tadeusz
 • dr hab. Kozieł Andrzej
 • prof. dr hab. Kuźmina Dariusz – Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • prof. dr hab. Marcjanik Małgorzata
 • prof. dr hab. Andrzej Miś
 • prof. dr hab. Pawelec Radosław
 • dr hab. Pietrzak Małgorzata
 • prof. UW dr hab. Puchalski Jacek
 • prof. UW dr hab. Sonczyk Wiesław
 • prof. dr hab. Sosińska Kalata Barbara
 • dr hab. Tafiłowski Piotr
 • dr hab. Tobera Marek
 • dr hab. Tworzydło Dariusz
 • dr hab. Wasilewski Jacek
 • dr hab. Zaremba Michał
 • prof. dr hab. Władyka Wiesław
 • prof. dr hab. Woźniak-Kasperek Jadwiga
 • prof. dr hab. Zybert Elżbieta Barbara

Członkowie Rady Wydziału - niesamodzielni nauczyciele akademiccy

 • dr Brylska Karolina
 • dr Gajlewicz-Korab Katarzyna
 • dr Gmiterek Grzegorz
 • dr Grabowska Dorota
 • dr Jupowicz-Ginalska Anna
 • dr Łoszewska-Ołowska Maria
 • dr Ochmański Mikołaj
 • dr Roszkowski Marcin
 • dr Szylko-Kwas Joanna

Członkowie Rady Wydziału - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (administracja)

 • Lesiak Magdalena
 • mgr Liwska Katarzyna
 • mgr Zapolska-Downar Anna

Członkowie Rady Wydziału - przedstawiciele studentów

 • Sieląg Patrycja
 • Brożek Zuzanna
 • Cecoch Anna
 • Danielak Hanna
 • Kowalewska Małgorzata
 • Lorenc Dominik
 • Porada Gabriela
 • Sadowska Małgorzata
 • Skwirut Małgorzata
 • Staniszewski Michał
 • Turos Katarzyna

Członkowie Rady Wydziału – przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów

 • Aleksandrowicz Małgorzata