Uchwały i komunikaty

Uchwały Rady Wydziału z dnia 30 listopada 2016

Uchwały Rady Wydziału z dnia 30 listopada 2016.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała nr 46.2016. zgoda na postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk społecznych.pdf)Uchwała nr 46.2016. zgoda na postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk społecznych.pdf107 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 47 wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej.pdf)Uchwała nr 47 wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej.pdf105 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 48.2016. zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych.pdf)Uchwała nr 48.2016. zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych.pdf108 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 49.2016. wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej.pdf)Uchwała nr 49.2016. wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej.pdf107 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 50.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego.pdf)Uchwała nr 50.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego.pdf62 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 51.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka nowożytnego.pdf)Uchwała nr 51.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka nowożytnego.pdf68 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 52.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf)Uchwała nr 52.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf61 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 53.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscyplny dodatkowej.pdf)Uchwała nr 53.2016. powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscyplny dodatkowej.pdf64 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 54.2016. wyrażenie opinii dotyczącej projektu Zarządzenia Dziekana WDIB w sprawie rozliczania pensum na Wydziale..pdf)Uchwała nr 54.2016. wyrażenie opinii dotyczącej projektu Zarządzenia Dziekana WDIB w sprawie rozliczania pensum na Wydziale..pdf202 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 55.2016. przyjęcie zasad potwierdzania poziomu biegłości językowej na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych zaocznych.pdf)Uchwała nr 55.2016. przyjęcie zasad potwierdzania poziomu biegłości językowej na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych zaocznych.pdf121 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 56.2016. przyjęcie wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WDIB UW.pdf)Uchwała nr 56.2016. przyjęcie wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WDIB UW.pdf855 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 57.2016. wystąpienie do Rektora UW z wnioskiem o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursów na pracownika naukowo-dydaktycznego.pdf)Uchwała nr 57.2016. wystąpienie do Rektora UW z wnioskiem o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursów na pracownika naukowo-dydaktycznego.pdf66 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 58.2016 wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia pracownika na WDIB.pdf)Uchwała nr 58.2016 wyrażenie zgody na przedłużenie zatrudnienia pracownika na WDIB.pdf63 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 59.2016. zaopiniowanie wniosku o odnowienie satrudnienia na WDIB UW.pdf)Uchwała nr 59.2016. zaopiniowanie wniosku o odnowienie satrudnienia na WDIB UW.pdf59 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 60.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku adiunkta na WDIB UW.pdf)Uchwała nr 60.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku adiunkta na WDIB UW.pdf64 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 61.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika dydaktycznego na stanowisku starszego wykładowcy.pdf)Uchwała nr 61.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika dydaktycznego na stanowisku starszego wykładowcy.pdf67 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 62.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika dydaktycznego an stanowisku starszego wykładowcy.pdf)Uchwała nr 62.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika dydaktycznego an stanowisku starszego wykładowcy.pdf63 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 63.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika dydaktycznego na stanowisku starszego wykładowcy.pdf)Uchwała nr 63.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie pracownika dydaktycznego na stanowisku starszego wykładowcy.pdf65 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 64.2016.  skorygowanie angielskiej nazwy prowadzonego kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekozawstwo.pdf)Uchwała nr 64.2016. skorygowanie angielskiej nazwy prowadzonego kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekozawstwo.pdf67 kB

Uchwały Rady Wydziału z dnia 28 września 2016

Uchwały Rady Wydziału z dnia 28 września 2016

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała nr 16.2016.nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.pdf)Uchwała nr 16.2016.nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.pdf129 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 17.2016. odmowa nadania stopnia naukowego.pdf)Uchwała nr 17.2016. odmowa nadania stopnia naukowego.pdf135 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 18.2016. wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.pdf)Uchwała nr 18.2016. wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.pdf110 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 19.2016. wyznaczenie członków komisji habilitacyjnych.pdf)Uchwała nr 19.2016. wyznaczenie członków komisji habilitacyjnych.pdf106 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 20.2016. wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim.pdf)Uchwała nr 20.2016. wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim.pdf65 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 21.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie.pdf)Uchwała nr 21.2016. zatwierdzenie wniosku o zatrudnienie.pdf59 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 22.2016. określenie maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi promotor może sprawowac opiekę.pdf)Uchwała nr 22.2016. określenie maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi promotor może sprawowac opiekę.pdf65 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 23.2016. określenie dyscyplin dodatkowych w przewodach doktorskich.pdf)Uchwała nr 23.2016. określenie dyscyplin dodatkowych w przewodach doktorskich.pdf64 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 24.2016. tryb i warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie.pdf)Uchwała nr 24.2016. tryb i warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie.pdf109 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 25.2016.  zasady odbywania studiów doktoranckich.pdf)Uchwała nr 25.2016. zasady odbywania studiów doktoranckich.pdf259 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 26.2016. Regulamin opłat za r.a. 2016-2017.pdf)Uchwała nr 26.2016. Regulamin opłat za r.a. 2016-2017.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 27.2016. zatwierdzenie wniosków i przyznanie studentom stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia na r.a. 2016-2017.pdf)Uchwała nr 27.2016. zatwierdzenie wniosków i przyznanie studentom stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia na r.a. 2016-2017.pdf69 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 28.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf)Uchwała nr 28.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf55 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 29.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf)Uchwała nr 29.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf54 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 30.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf)Uchwała nr 30.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf57 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 31.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf)Uchwała nr 31.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf56 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 32.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf)Uchwała nr 32.2016. wskazanie kandydata do Komisji Senackiej.pdf59 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 33.2016. zmiana Regulaminu Wydziału i utworzenie Jednostek Organizacyjnych WDIB UW.pdf)Uchwała nr 33.2016. zmiana Regulaminu Wydziału i utworzenie Jednostek Organizacyjnych WDIB UW.pdf70 kB