Rady dydaktyczne

Rady dydaktyczne WDIB UW

Rada Dydaktyczna dla API, BIN, PW

Skład Rady Dydaktycznej w kadencji 2021-2025 dla kierunków: architektura przestrzeni informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne:

Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Kisilowska

Wiceprzewodnicząca - dr Dorota Grabowska

Członkowie - przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak

dr Dorota Grabowska

dr Adam Jachimczyk

dr Mikołaj Ochmański

dr Magdalena Paul

dr Dorota Pietrzkiewicz

dr Marcin Roszkowski

Członkowie - przedstawiciele doktorantów:

mgr Anna Bielecka

mgr Anna Sieradzan

Członkowie - przedstawiciele studentów:

Angelika Kuch

Search