Struktura wydziału

Dziekan

prof. dr hab. Janusz Adamowski

ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
pok. 0.18

Dziekanat

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. 0.18
tel. (22) 55 20 294, (22) 55 23 915
e-mail: wdib@uw.edu.pl

mgr Maria Zawadzka – kierownik
mgr Ewa Łukomska-Janek
Silwana Żochowska

Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Drodzy studenci:
W sprawie obsługi spraw studenckich prosimy o kierowanie się do Sekcji Toku Studiów.

Search