KATEDRY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIIBLIOLOGII

WDIB UW jest wydziałem o silnie interdyscyplinarnym charakterze, łącząca w sobie wiele dyscyplin skupionych wokół dwóch podstawowych obszarów badawczych jednostki. Do wydziału należy aż 11 katedr, które reprezentują każdą dyscyplinę naukową poruszaną w ramach naszej działalności.

About us

Search