Sprawy studenckie

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska
Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. 0.41

Dyżury: czwartek, godz. 11:00-12:00, pokój 0.41.
Osoby zainteresowane proszone są o zadeklarowanie chęci spotkania mailowo, najpóźniej na dwa dni przed dyżurem.

Najbliższy dyżur 18 maja b.r. zostaje odwołany.

Przed umówieniem się na dyżur, w sprawach dotyczących toku studiów oraz w sprawach dotyczących wznowień, proszę w pierwszej kolejności kontaktować się z Sekcją Toku Studiów. Uzyskają tam Państwo większość potrzebnych informacji bez konieczności umawiania się na oddzielnie spotkanie. W sprawach bieżących pomocą służą też Kierownicy studiów.

e-mail:  m.olowska@uw.edu.pl

Sekcja Toku Studiów

Godziny pracy Sekcji:
9:00-15:00 - od poniedziałku do piątku - kontakt telefoniczny
11:00 - 15:00 - poniedziałek, wtorek, czwartek - możliwość załatwiania spraw na miejscu
11:00 - 18:00 - środa - możliwość załatwiania spraw na miejscu 
10:00 - 15:00 - sobota w czasie zjazdów - możliwość załatwiania spraw na miejscu

Dnia 13.05.2023 Sekcja Toku Studiów będzie nieczynna.

Kierownik Sekcji Toku Studiów:
mgr Magdalena Jaszczuk
m.jaszczuk8@uw.edu.pl
, pok. 0.47,
Telefon: (22) 55 23 918

Pracownicy Sekcji Toku Studiów:
Wiesława Czechowska 
Telefon: (22) 55 23 919
E-mail: w.czechowska@uw.edu.pl


mgr Joanna Dubel 
Telefon: (22) 55 23 914
E-mail: j.dubel@uw.edu.pl

Joanna Golec  
Telefon: (22) 55 23 920
E-mail: j.golec@uw.edu.pl


mgr Grażyna Kowalik
 
Telefon: (22) 55 23 917
E-mail: gs.kowalik@uw.edu.pl


mgr Barbara Szczerbakowska 
Telefon: (22) 55 23 921
E-mail: b.szczerbakowska@uw.edu.pl

mgr Karolina Chudzik
Telefon: (22) 55 20 232
E-mail: k.chudzik@uw.edu.pl

Obsługa archiwum WDIB:
mgr Magdalena Kowalska
Telefon: 609 652 434
E-mail: m.m.kowalska@uw.edu.pl

Pełnomocnicy i koordynatorzy

Pełnomocnik ds. rekrutacji
prof. ucz. dr hab. Jacek Puchalski

Pełnomocnik ds. USOS
mgr Iwona Brzezińska

Opiekun praktyk zawodowych
dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

Koordynator ds. mobilności 
dr Michał Zając

Koordynator ds. jakości kształcenia
prof. ucz. dr hab. Małgorzata Kisilowska

Koordynator ds. ankiet ewaluacyjnych
dr hab. Joanna Szylko-Kwas

Search