Władze wydziału

Kolegium dziekańskie

Image

prof. dr hab. Janusz Adamowski

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 

Image

prof. dr hab. Robert Cieślak

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Image

dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska

Prodziekan ds. Studenckich
Kierownik Jednostki Dydaktycznej

Image

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

Prodziekan ds. Finansów

Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. ucz.

Dziekanat

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. 0.18
tel. (22) 55 20 294, (22) 55 23 915
e-mail: wdib@uw.edu.pl

mgr Maria Zawadzka – kierownik
mgr Ewa Łukomska-Janek
Silwana Żochowska

Drodzy studenci:
W sprawie obsługi spraw studenckich prosimy o kierowanie się do Sekcji Toku Studiów.

Search