zgłaszanie konferencji na wdib uw

Aby zgłosić chęć organizacji konferencji na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii prosimy o wypełnienie załączonych poniżej dokumentów.

Osoby organizujące takie wydarzenia proszone są o dostarczenie preliminarza planowanych kosztów do Sekcji Finansowej. W przeciwnym razie nie będziemy mogli rozliczać kosztów tych wydarzeń.

zgłaszanie konferencji na uniwersytecie warszawskim

Uniwersytet Warszawski umożliwia organizację konferencji, wystaw i innych wydarzeń w przestrzeniach uniwersytetu. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stosownej stronie UW.

Search