Erasmus+

DLA STUDENTÓW

About us

O programie erasmus+

Erasmus+ to program prowadzony przez Unię Europejską w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Oznacza to, że w ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Program przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i pracowników oraz doktorantów. W ramach programu spędzić za granicą można maksymalnie 12 miesięcy w ciągu jednego cyklu studiów.

Wyjazdy studentów i doktorantów

Studia Erasmus+ to najbardziej popularna forma mobilności oferowana przez program. W jej ramach studenci mogą skorzystać z finansowania pozwalającego na spędzenie jednego bądź dwóch semestrów na zagranicznych uczelniach, uczęszczanie na zajęcia za granicą, realizowanie projektów w innych krajach oraz zdawanie egzaminów w obcych językach. Studenci mogą wyjechać do uczelni z którymi ich uczelnia współpracuje w ramach programu, odpowiednio wcześniej biorąc udział w procesie rekrutacyjnym.

Szczegółowe zasady korzystania z programu są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Więcej informacji można znaleźć także na stronie programu oraz w oficjalnym przewodniku.

praktyki

Nie mniej atrakcyjną formą mobilności oferowaną przez program są praktyki zagraniczne. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą odbyć praktyki lub staż w zagranicznych firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, uczelniach, jednostkach administracyjnych oraz innych instytucjach takich jak biblioteki czy muzea. W odróżnieniu od wymiany studenckiej student sam wybiera firmę lub instytucję, w której chciałby odbyć praktyki i kontaktuje się z nią w sprawie możliwości przyjęcia na nie. Praktyki odbyć można w 27 krajach Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szczegółowe zasady korzystania z programu są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Więcej informacji można znaleźć także na stronie ESN oraz w oficjalnym przewodniku.

kontakt

dr Michał Zając

Koordynator Mobilności na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy zagranicznej i krajowej 

Search