Biblioteki

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW to trzy biblioteki tematyczne:

  • Biblioteka wydziałowa – jej księgozbiór liczy 48.780 jedn., w tym książki i czasopisma: 40.675 wol.; zbiory specjalne: dysertacje (prace doktorskie, magisterskie, licencjackie, podyplomowe) i normy: 8105 wol. (dane pochodzą ze sprawozdania Biblioteki z 30.12.2019). Biblioteka gromadzi piśmiennictwo specjalistyczne z zakresu informacji naukowej i biznesowej, informatyki, marketingu, public relations, nauki o informacji, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, naukoznawstwa, medioznawstwa, edytorstwa, drukarstwa, historii książki, prasy, bibliografii i księgarstwa. Proces opracowania i wyszukiwania zbiorów jest zautomatyzowany. Biblioteka korzysta z pakietu MAK BN. W sieci wewnętrznej dysponuje jedenastoma stanowiskami komputerowymi. W Czytelni można korzystać z siedmiu komputerów z dostępem do internetu. Katalog w wersji elektronicznej obejmuje ok. 90% zasobu książek. Czytelnia Biblioteki jest ogólnie dostępna, wypożyczalnia – przeznaczona jest dla studentów i pracowników WDIB UW.
  • Polonijna Biblioteka Cyfrowa, http://pbc.uw.edu.pl – Polonijna Biblioteka Cyfrowa zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych. Polonijna Biblioteka Cyfrowa została utworzona przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest współfinansowana ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" w latach 2012 i 2014”. Kuratorem Biblioteki jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski.
  • Medioteka, http://medioteka.uw.edu.pl/: zawiera teksty pracowników i współpracowników WDIiB UW z zakresu bibliologii i informacji naukowej. W bibliotece znajdują się artykuły, czasopisma oraz książki. W bibliotece realizowane są ponadto dwa projekty: Digitalizacja wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach, którego zamieszczane są książki wydawnictwa SBP oraz Digitalizacja czasopism naukowych SBP w ramach, którego zamieszczane są dwa czasopisma: „Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Dokumenty dostępne są w dwóch formatach: PDF oraz DjVu. Publikacje w formacie DjVu są również dostępne w formacie PDF po kliknięciu na link PDF w opisach publikacji. Link ten znajduje się na końcu opisów. Istnieje możliwość przeszukiwania zbiorów według trzech indeksów oraz poprzez wyszukiwarkę zasobów znajdującą się na stronie głównej. Szczególne zalety: dostępność dwóch ważnych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wielkość zasobu (stan na dzień 12.02.2019 r.): 4169 publikacji. Kuratorem Biblioteki jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski.

Zapraszamy także do zapoznania się z Systemem Wypożyczeń Międzywydziałowych (umożliwiającym wypożyczanie książek znajdujących się na innych wydziałach)  oraz, oczywiście, zapraszamy do BUW