Biblioteki

Biblioteka wydziałowa

Nasza biblioteka wydziałowa gromadzi piśmiennictwo specjalistyczne z zakresu informacji naukowej i biznesowej, informatyki, marketingu, public relations, nauki o informacji, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, naukoznawstwa, medioznawstwa, edytorstwa, drukarstwa, historii książki, prasy, bibliografii i księgarstwa. Proces opracowania i wyszukiwania zbiorów jest zautomatyzowany. Biblioteka korzysta z pakietu MAK BN. W sieci wewnętrznej dysponuje jedenastoma stanowiskami komputerowymi. W Czytelni można korzystać z siedmiu komputerów z dostępem do internetu. Katalog w wersji elektronicznej obejmuje ok. 90% zasobu książek. Czytelnia Biblioteki jest ogólnie dostępna, wypożyczalnia – przeznaczona jest dla studentów i pracowników WDIB UW.

 

Adres

Nowy Swiat 69 pok. 317

00-927 Warszawa

telefon/faks: (48) 22 552-02-70

http://biblis.lis.uw.edu.pl

e-mail: biblioteka.wdib@uw.edu.pl

About us


Godziny otwarcia:

poniedziałek - środa, piątek, godz. 09.00 - 15.00

czwartek, godz. 09.00 - 19:00

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Polonijna Biblioteka Cyfrowa zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych. Polonijna Biblioteka Cyfrowa została utworzona przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest współfinansowana ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" w latach 2012 i 2014”. Kuratorem Biblioteki jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski.

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

About us

wirtualne muzeum polonii

Wirtualne Muzeum Polonii to strona, która w oparciu o zgromadzony materiał prasowy daje podstawowe informacje o polonijnych archiwach, bibliotekach, instytutach naukowych, muzeach i pomnikach polskich za granicą. Inicjatorem i kustoszem Wirtualnego Muzeum Polonii, podobnie jak i Polonijnej Biblioteki Cyfrowej, na której zbiorach się opiera, jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród licznych polonijnych inicjatyw prasowych wiele było efemerycznych, ale są też tytuły, które wychodzą od lat i stały się prawdziwymi instytucjami. Wobec braku mechanizmu gromadzenia i zachowania czasopism polonijnych, wszelkie inicjatywy ich digitalizacji mają pierwszorzędne znaczenie. Gazety to prawdziwe kapsuły czasu chroniące to, co ulotne – aktywność społeczną, polityczną i kulturalną Polonii. O bogactwie kultury polskiej świadczą jej polonijne dzieje. Wszystkie modele emigracji można w dziejach Polonii prześledzić – od zwartych grup zamieszkujących w tej samej okolicy, z własnym kościołem, szkołą, biblioteką i prasą, przez indywidualne adaptacje do nowych warunków, aż po pełną asymilację. Te modele można obserwować na każdym kontynencie i w każdym kraju, gdzie znalazła się polska diaspora.

Wirtualne Muzeum Polonii

About us

Medioteka

Medioteka zawiera teksty pracowników i współpracowników WDIB UW z zakresu bibliologii i informacji naukowej. W bibliotece znajdują się artykuły, czasopisma oraz książki. W bibliotece realizowane są ponadto dwa projekty: Digitalizacja wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach, którego zamieszczane są książki wydawnictwa SBP oraz Digitalizacja czasopism naukowych SBP w ramach, którego zamieszczane są dwa czasopisma: „Przegląd Biblioteczny” oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Dokumenty dostępne są w dwóch formatach: PDF oraz DjVu. Publikacje w formacie DjVu są również dostępne w formacie PDF po kliknięciu na link PDF w opisach publikacji. Link ten znajduje się na końcu opisów. Istnieje możliwość przeszukiwania zbiorów według trzech indeksów oraz poprzez wyszukiwarkę zasobów znajdującą się na stronie głównej. Szczególne zalety: dostępność dwóch ważnych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wielkość zasobu (stan na dzień 12.02.2019 r.): 4169 publikacji. Kuratorem Biblioteki jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski.

Medioteka

About us

Search