Podania

Wszystkie podania dotyczące toku studiów należy składać poprzez system USOS. Tam znajdują się również odpowiednie wzory podań.

Szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów

Poniżej pobrać można dokument zawierający szczegółowe kryteria dotyczące zmiany formy studiów, obowiązujące studentów WDIB UW.

Instrukcje obsugi systemu usos

Poniżej pobrać można instrukcje rejestracji na zajęcia oraz podpinania przedmiotów w systemie USOS.

Zasady przeprowadzania egzaminów

Poniżej pobrać można dokument określający zasady przeprowadzania egzaminów, które obowiązują studentów oraz wykładowców WDIB UW.

wznawianie studiów

Bardzo prosimy o składanie podań o wznowienie najpóźniej do połowy września. Po tym terminie podania będą rozpatrywane negatywnie ze względu na niemożność dołączenia osoby wznawiającej się do grup zajęciowych z dniem 1 października. Nie przewidujemy zatem wznawiania w trakcie trwania semestru. Wyjątkiem może być sytuacja, w której osoba wznawia się z różnicami programowymi obejmującymi semestr letni. Wówczas możliwe będzie pozytywne rozpatrzenie podania, które zostanie złożone nie później niż do 31 grudnia.

Własnoręcznie podpisane podanie należy skierować do Prodziekan ds. studenckiej (Kierownika jednostki Dydaktycznej) i wysłać pocztą na adres: Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa lub złożyć osobiście w Sekcji Toku Studiów.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących wznowień prosimy kontaktować się z Sekcją Toku Studiów.

Search