Współpraca

WDIB UW aktywnie kreuje politykę wizerunkową wśród swojego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wyróżnia tu kilka najważniejszych grup docelowych: pracowników, studentów, absolwentów, uczniów szkół średnich, partnerów i media.

Mając na względzie cele i specyfikę publiczności – oraz nadrzędną misję Wydziału – gorąco zapraszamy do współpracy, gwarantując pełen profesjonalizm, rzetelność, a także (gdy tylko zajdą takie potrzeby!) niestandardowość rozwiązań komunikacyjnych, dopasowanych do potrzeb odbiorców.

Zespół

dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. ucz.
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
e-mail: dariusz@tworzydlo.pl
tel. 602 445 596

mgr Malwina Żuchniewicz
Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji
e-mail: m.zuchniewicz@student.uw.edu.pl
tel. 663 801 447

dr Michał Zając
Specjalista ds. social media
e-mail: michal.zajac@uw.edu.pl

Kontakt

Ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
tel. 22 55 23 916
e-mail: promocja.wdib@uw.edu.pl

Materiały graficzne

Formowanie nowych struktur organizacyjnych i programowych Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, których cechami dystynktywnymi są konwergentność, nowoczesność i dynamika, wiązał się z koniecznością opracowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej, tzw. corporate identity (CI). Jej podstawą jest „Księga znaku”, przygotowana specjalnie dla WDIB UW. Stanowi ona zbiór nienaruszalnych zasad wizualnej ekspozycji WDIB UW, których – w trosce o zbudowanie i podtrzymanie profesjonalnego wizerunku, rozpoznawalności, jak i ciągłości komunikacyjnej – przestrzegać winni Pracownicy Wydziału i wszyscy jego Partnerzy.

„Księga znaku” zawiera wszystkie najważniejsze informacje o systemie identyfikacji wizualnej WDIB: począwszy od przedstawienia logo i wskazania poprawnych form jego wykorzystywania (wraz z obostrzeniami i zaleceniami co do tego, jak unikać błędów w projektowaniu materiałów promocyjnych z wykorzystaniem tego logo), przez prezentację jego różnych wersji (podstawowej, uproszczonej, monochromatycznej, czarno-białej i w rewersie), aż do wizualizacji ulokowania go w materiałach promocyjnych Wydziału (tj. papieru firmowego, roll upu, wizytówek, tablic informacyjnych, teczek ofertowych, etc).

Jak wspomniano, logo to podstawa CI Wydziału. Jest ono – tak jak i sam Wydział –konwergentne, nowoczesne i dynamiczne. Cechuje je proste i przejrzyste wzornictwo, opierające się głównie na trzech kolorach (w wersji kolorowej): granacie, czerwieni i szarości. Dominuje granat, kojarzący się nie tylko z Uniwersytetem Warszawskim, ale z konkretną symboliką: powagą, profesjonalizmem, zdystansowaniem, prestiżem i odpowiedzialnością. Jest to kolor jednoznacznie spajający Wydział z nauką i Uczelnią, w której skład wchodzi. Dlatego też granatowe pozostają napisy w wersji skróconej i podstawowej (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski / WDIB UW) oraz graficzne ujęcie książki i mikrofonu (reprezentujących połączenie dwóch Instytutów: mikrofonu-dziennikarstwa oraz książki-studiów bibliologicznych).

Z kolei kolorem czerwonym – wiążącym się z żywotnością, dynamiką, świeżością, pobudzeniem, odwagą, oryginalnością i energią – oznaczono symbol „@”. Łączy on specyfikę obydwu Instytutów, dla których wielokierunkowe badania zagadnień związanych z „informacją” stanowiły jeden z najważniejszych obszarów prowadzonych analiz naukowych. Znak „@”, jako wspomniany element wspólny, wpisano w tradycyjny mikrofon i książkę: sygnalizuje więc bezpośrednio, że Wydział – kontynuując długoletnią tradycję nauczania dziennikarskiego i bibliologicznego – przywiązuje znaczną uwagę do nowoczesnych trendów w komunikacji, zdominowanej przez internet.

Istotnym, chociaż wykorzystanym w najmniejszym zakresie, jest kolor szary. W logo występuje w postaci dwóch linii zamykających w klamrze nazwę własną Wydziału (należy jednak zauważyć, że w wersji podstawowej linia nie domyka się nad symbolem mikrofonu: symbolizuje to nieustanny rozwój oraz dynamikę obszarów badawczych, których analizą zajmuje się Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW).

Zapraszamy do zapoznania się wydziałową „Księgą znaku” oraz pozostałymi materiałami graficznymi Wydziału.

Logo

Wersja podstawowa

(kolor, czarno-biała, monochromatyczna, w rewersie) – cechuje ją ekspozycja pełnej nazwy Wydziału. Uprzejmie prosimy o korzystanie z tej wersji.

Image
Image
Image
Image

Wersja skrócona

(kolor, czarno-biała, monochromatyczna, w rewersie) – cechuje ją łatwo odczytywalna symbolika oraz skrótowe ujęcie nazwy Wydziału. Do wykorzystania w projektach o mniejszym stopniu sformalizowania, prowadzonych w dłuższej perspektywie czasowej.

Image
Image
Image
Image

Wersja kreatywna

kreatywna (kolor, czarno-biała, monochromatyczna, w rewersie) – cechuje ją nonszalanckie ujęcie symboliki Wydziału, czyli przekrzywiony mikrofon z e-książką. Do wykorzystania w wyjątkowych projektach, głównie skierowanych do młodych odbiorców.

Image
Image
Image
Image

Formatki prezentacji

Formatka prezentacji do pobrania

W trosce o zachowanie spójności komunikacyjnej, uprzejmie prosimy o przedstawianie swoich prelekcji konferencyjnych i wystąpień związanych z oficjalnym reprezentowaniem Wydziału na specjalnych formatkach prezentacji.

Wersja A (.pptx)

Wersja B (.pptx)

Tapety

Tapety do pobrania

W trosce o zachowanie spójności komunikacyjnej, zachęcamy do ustawiania tapet na komputera Wydziałowych. Wszystkie tapety mają wymiary 1920x1080 pikseli.

Search