WYDARZENIE

Szczegóły dotyczące wydarzenia

15 Gru, 2022
Seminarium medioznawcze - Wartości demokratyczne w systemach medialnych

Seminarium medioznawcze - Wartości demokratyczne w systemach medialnych

  • czwartek, 15 grudnia 2022 9:00 - czwartek, 15 grudnia 2022 19:00
  • ul. Bednarska 2/4, Warszawa

O WYDARZENIU

Katedra Systemów Medialnych Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić do udziału w seminarium medioznawczym Wartości demokratyczne w systemach medialnych, które odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2022 roku.

Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w auli kolumnowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie.

Zasada ochrony wolności wypowiedzi oraz swobodnej działalności mediów uznawana jest za fundament demokracji i warunek rozwoju jednostki oraz społeczeństw. Zagadnienie wartości demokratycznych w systemach medialnych obejmuje wiele kwestii: prawnych gwarancji niezbędnych do funkcjonowania niezależnych mediów i utrzymania pluralizmu systemu oraz jakości oferty, równego traktowania podmiotów medialnych na rynku, uwzględnienia wpływu technologii na procesy komunikacji społecznej, zmian w sposobie korzystania z mediów przez użytkowników, aktorów społecznych i politycznych.

W centrum rozważań proponujemy postawić stale aktualne pytanie, jakie prawie ćwierć wieku temu sformułował John Keane w znanym dziele „Media a demokracja”, o możliwość zrealizowania ideału wolnego i powszechnego komunikowania.

Czy demokratyzacja systemów oznacza promowanie wartości demokratycznych? Jakie wyzwania w dążeniu do implementacji wartości demokratycznych, a tym samym demokratyzacji systemów sensu largo, stają przed aktorami procesów komunikowania? Czy dominującym efektem zmian technologicznych w mediach tradycyjnych i cyfrowych, coraz ściślej integrowanych przez proces konwergencji, są zagrożenia dla demokracji? Jakie wartości można uznać za zagrożone i jak je ochronić? Czy media społecznościowe i inne nowe media zdemokratyzowały system komunikowania? Jakie wyzwania i problemy z utrzymywaniem przestrzeni wolności i gwarancji niezależności mediów, mają państwa demokratyczne?  Czy wrażliwość obszaru mediów na różne inicjatywy regulacyjne, powinna działać „mrożąco” na polityki medialne wobec konieczności zwalczania dezinformacji, propagandy i wojen informacyjnych?

 Powyższe pytania proponujemy podjąć w kontekście postawionej przez Keana kwestii skomplikowanych relacji „pomiędzy demokratycznymi ideałami, instytucjami a współczesnymi mediami”. Oczekujemy wystąpień, które będą stanowiły próbę diagnozy kluczowych problemów oraz postawionych pytań, w świetle badań i analiz nad współczesnymi systemami medialnymi.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń w formie abstraktów (600 – 1000 znaków) za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/RrrYkYsC8ts9mgJcA do dnia 11 listopada 2022 roku. Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do dnia 20 listopada.

Więcej szczegółów znaleźć można w Call for Papers.


Pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

ptks krzywe

Pod patronatem medialnym Redakcji OKO.Press

oko logo czarne ciemniejsze

 

GOŚCIE

Lokalizacja

Search