Wiadomości

Relacja z konferencji "Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne"

W dniach 18-19 maja 2023 r. odbyła się organizowana przez Katedrę Informatologii WDIB VI  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne. W wydarzeniu tym wzięło udział niemal 60 Prelegentek i Prelegentów z Polski i z zagranicy, reprezentujących różne ośrodki naukowe oraz różne dyscypliny (informatologię, medioznawstwo, językoznawstwo, psychologię, politologię, filmoznawstwo…). Gościliśmy zarówno badaczy o ugruntowanej pozycji naukowej, jak i młodsze Koleżanki i Kolegów, rozpoczynających dopiero swoją przygodę z uprawianiem nauki akademickiej. Obradom przysłuchiwali się także studenci i doktoranci naszego Wydziału.

Wiodącym tematem konferencji były wojny informacyjne. Problematyka ta łączy wszystkie bieżące najważniejsze współczesne problemy społeczne, takie jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny czy katastrofa klimatyczna. Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych narzędzi i metod wykorzystywanych do walki informacyjnej.

Dzięki tak określonej koncepcji wydarzenie stało się polem wymiany idei i przemyśleń przedstawicieli różnych dyscyplin na proponowany temat. Żywiołowe dyskusje kończące kolejne sesje, a także te prowadzone w kuluarach świadczą o tym, że cel ten udało się osiągnąć, a w przyszłości być może będziemy mogli wspólnie zaproponować zestaw narzędzi do walki z fake newsami czy też wypracować teoretyczną, interdyscyplinarną podbudowę zasad walki z dezinformacją.

Nasze konferencje od wielu lat służyły wymianie doświadczeń badaczy z różnych dyscyplin nauki, zajmujących się problematyką rozwijania nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowań w usługach informacyjnych w różnych dziedzinach badań akademickich oraz w działalności praktycznej. Żywimy przekonanie, że i tym razem tej tradycji stało się zadość.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji, wygłaszającymi wykłady otwierające obrady obu dni, byli m.in. Prof. Zbigniew Mikołejko oraz Prof. Adam Bodnar.

Search