Prodziekan ds. Finansowych

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, III p. 321
e-mail: finanse.wdib@uw.edu.pl
telefon: (22) 55 20 111, dyżur: poniedziałki w godz. 12.00 – 14.00

Sekcja Finansowa

Sekcja Finansowa:
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, III p. 321
telefon: (22) 55 20 215
e-mail: k.liwska@uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Pracownicy sekcji:
mgr Barbara Domańska
Agnieszka Górska
mgr Michał Krupa
Magdalena Lesiak
mgr Katarzyna Liwska – Pełnomocnik Kwestora
Dorota Polkowska
Edyta Jankowska

Search