Komunikaty dla studentów

Seminarium dyplomowe dla kierunku Zarządzanie BIG DATA- tematyka

dr Seweryn Dobrzelewski

 • Systemy zarządzania i projektowania baz danych
 • Heurystyka informacyjna
 • Narzędzia i nawigacja w sieci
 • Monografie

dr hab. Grzegorz Gmiterek

 • Media społecznościowe w działalności instytucji kultury, edukacji i nauki
 • Open source i open access
 • Kultura konwergencji i nowych mediów
 • Zarządzanie informacją osobistą
 • Technologie informacyjne
 • Cyfrowe muzea, archiwa, biblioteki
 • Elektroniczna książka i prasa
 • Mobilność urządzeń, aplikacji i treści
 • Nauczanie na odległość
 • Archiwizacja zasobów cyfrowych
 • Oprogramowanie komputerowe dla instytucji kultury
 • Metadane dokumentów
 • Źródła informacji w sieci (identyfikacja zasobów)

dr Adam Jachimczyk

 • Analizy bibliometryczne i naukometryczne piśmiennictwa naukowego.
 • Analizy patentometryczne i webometryczne.
 • Zagadnienia związane z Open Source Intelligence (wykorzystanie otwartych źródeł informacji w identyfikowaniu cyfrowych zagrożeń).
 • Dane badawcze i ich wykorzystanie.

dr hab. Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, prof. ucz.

 • konsumpcja mediów,
 • korzystanie z różnych typów mediów i przekazów w wybranych obszarach tematycznych (szczególnie - choć nie tylko - kultura) - badania z wykorzystaniem narzędzi BD

dr hab. Krzysztof Kowalik

 • komunikacja w nowych mediach
 • serwisy społecznościowe - pomiary, interakcje
 • PR i marketing online
 • komunikacja online instytucji / firmy 
 • funkcjonowanie instytucji / firm w Web 2.0
 • media społecznościowe jako źródło danych na temat zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych
 • metody badawcze: analizy ilościowe (korpusy tekstowe, ankiety i in.) i jakościowe (wywiady, studia przypadku i in.).

Więcej na http://kowalik.it/strefa-studenta/seminarium-zaproszenie/

dr Łukasz Szurmiński

 • propaganda, badania nad skutecznością propagandy
 • dezinformacja/fake news
 • systemy medialne (Polska, Wielka Brytania, USA, Federacja Rosyjska)
 • eye-tracking, face-tracking
 • analiza treści w mediach społecznościowych (FB, Twitter)

dr Bartłomiej Włodarczyk

 • bibliometria,
 • metadane,
 • organizacja informacji i wiedzy.

 

Search