Komunikaty dla studentów

Terminy zjazdów - studia niestacjonarne DiM i LiAWM, I i II stopień

W załączniku zapoznać można się z terminami zjazdów w semestrze letnim 2022-2023, przewidzianymi dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Dziennikarstwo i Medioznawstwo oraz Logistyka i Administrowanie w Mediach. Znaleźć je można także na podstronach kierunków, w bocznym menu.

Search