Komunikaty dla studentów

Dzień dziekański 4 maja 2023 r.

Decyzją Dziekana i Prodziekan ds. studenckich – Kierownik Jednostki Dydaktycznej, na wniosek Samorządu Studentów, na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ogłasza się dzień 4 maja 2023 r. (czwartek) jako wolny od zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach i latach studiów.

Search