Ważne informacje na temat ochrony danych osobowych

W ostatnim czasie miało miejsce kilka poważnych zdarzeń związanych z wyciekiem wrażliwych danych osobowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnice Warszawskiej, a ostatnio także – niestety – w naszej Uczelni (choć, szczęśliwie, nie na naszym Wydziale). Zdarzenia te bezpośrednio, bądź pośrednio, dotknęły liczne osoby fizyczne,  nie tylko wywodzące się ze środowisk naukowych, ale także naszych studentów.  W każdym ze wspomnianych przypadków, gdy doszło do jawnego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ich zasadniczym źródłem był błąd człowieka, nie zaś niedoskonałość systemów służących przetwarzaniu danych. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych bezpośrednio spada więc na tę osobę, która - bardziej lub mniej świadomie - ujawniła dane wrażliwe osobom nieupoważnionym.

W przypadku szczególnie rażącego naruszenia zasad ochrony danych, osoba, która to spowodowała, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Stąd tak bardzo ważna jest osobista dbałość o dane (zwłaszcza osobowe), które Państwo przetwarzacie w związku z pełnieniem swoich obowiązków zawodowych. Wobec powyższego, poniżej dodany został załącznik, który podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy tego, co każdy z Państwa może zrobić, aby zmniejszyć realnie istniejące ryzyko, że to właśnie Państwo znajdziecie się w grupie osób naruszających przepisy o ochronie danych osobowych. Druga część dotyczy sprawy, jakich rzeczy oraz działań należy się wystrzegać, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych. Przypominamy również o obowiązkowym szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych – szczegóły znaleźć można w załączniku.

Uprzejmie prosimy o bardzo poważne potraktowanie tej kwestii oraz uważne zapoznanie się z załącznikiem.

Informacje na temat zamieszczania treści zawierających dane osobowe na stronach internetowych UW oraz ich anonimizacji

Poniżej pobrać można instrukcję zamieszczania treści zawierających dane osobowe na stronach internetowych UW oraz instrukcję anonimizacji treści.

Search