Podróże służbowe

procedura zgłaszania podróży służbowych i ogólne informacje

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach na dole strony.

Wyjazdy krajowe i zagraniczne

Wyjeżdżający, składa wypełniony KWESTIONARIUSZ WYJAZDOWY (odpowiedni dla wyjazdów krajowych i zagranicznych) podpisany przez dysponenta środków, w przypadku wyjazdu zagranicznego (uniwersytecki) wniosek wyjazdowy oraz zlecenie wykupu biletu lotniczego lub kolejowego (bądź tanimi liniami).

Pracownik, student, doktorant planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

  • zarezerwować bilet i zamówić go za pomocą formularza „zlecenie na zakup biletu,
  • wypełnić wniosek wyjazdowy na diety,
  • ubezpieczyć się na czas podróży i pobytu za granicą (koszty leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej),
  • zarejestrować się w serwisie MSZ Odyseusz,
  • złożyć w Dziekanacie Głównym Podanie o urlop naukowy (pracownik)

Kupno biletów lotniczych

Od dnia 1 kwietnia 2017 r.  w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 został wybrany nowy wykonawca tych usług:

Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Biuro Współpracy z Zagranicą UW uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:

Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: uw@whynottravel.pl

Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL  są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.

Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.

Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.

Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).

Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)

Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.

dokumenty

Zarządzenia

Search