Ogólne zasady procesu dyplomowania na wdib uw

Poniżej pobrać można dwa dokumenty, które przedstawiają zasady obowiązujące każdą osobę podchodzącą do procesu dyplomowania. Pierwszy z nich przedstawia szczegółowe zasady procesu, a kolejny procedury antyplagiatowe, których przestrzeganie obowiązuje w wypadku każdej pracy dyplomowej.

Prosimy wszystkie osoby zbliżające się do terminu tworzenia oraz zgłaszania pracy dyplomowej o zapoznanie się z tymi dokumentami.

obrony prac licencjackich

Na kierunkach dziennikarskich (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i medioznawstwo) możliwe jest przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej w dwóch wariantach:

  1. Podbudowy teoretycznej do portfolio zgromadzonego przez studentów podczas studiów licencjackich:
  2. Rozprawy teoretycznej – informacje dla wszystkich specj.

Na kierunku Logistyka mediów, Logistyka i administrowanie w mediach możliwe jest przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej w dwóch wariantach:

  1. Podbudowy teoretycznej do portfolio zgromadzonego przez studentów podczas studiów licencjackich
  2. Rozprawy teoretycznej – informacje dla wszystkich specj.

Na kierunku Informacja w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej możliwe jest przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej w postaci rozprawy teoretycznej.

Informacje:

APD: prace licencjackie i magisterskie można przeglądać i recenzować w serwisie APD UW.
- Strona główna
- Logowanie

Nazwy pliku z pracą dyplomową w PDF wgrywaną do APD, zagadnienia do egzaminu licencjackiego oraz inne przydatne dokumenty znajdują się w załącznikach pod treścią artykułu.

materiały do pobrania związane z pracą licencjacką

obrony prac magisterskich

Na kierunkach dziennikarskich (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i medioznawstwo) oraz Logistyce i administrowaniu w mediach możliwe jest przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej w postaci rozprawy teoretycznej – informacje dla wszystkich specj.

Na kierunku Informacja w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej możliwe jest przygotowanie magisterskiej pracy dyplomowej w postaci rozprawy teoretycznej.

Informacje:

APD: prace licencjackie i magisterskie można przeglądać i recenzować w serwisie APD UW.
- Strona główna
- Logowanie

Nazwy pliku z pracą dyplomową w PDF wgrywaną do APD, zagadnienia do egzaminu licencjackiego oraz inne przydatne dokumenty znajdują się w załącznikach pod treścią artykułu.

materiały do pobrania związane z pracą magisterską

Antologie obronionych prac dyplomowych

Przy planowaniu swojej pracy dyplomowej zachęcamy do posiłkowania się opublikowanymi przez wydział antologiami prac dyplomowych.

Search