Wiadomości

Ogólnopolska konferencja szkoleniowa - rola dziennikarzy w zapobieganiu zachowaniom samobójczym

21 listopada 2022 r., w godzinach 11.00-15.00, odbędzie się wyjątkowa, ogólnopolska konferencja szkoleniowa dla studentów dziennikarstwa. Jej tematem będzie rola dziennikarzy w zapobieganiu zachowaniom samobójczym. 
 
Serdecznie zapraszamy studentów Państwa uczelni, ale także i wykładowców uczących dziennikarstwa, do udziału w tym wydarzeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny!
 
Będzie ona realizowana w trybie hybrydowym: możliwy jest więc zarówno udział osobisty (w sali OWZPAP w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11a), jak też i uczestnictwo online (transmisja konferencji na żywo będzie dostępna na kanale YouTube Biuro ZSS).
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji, niezależnie od formy uczestnictwa, uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się poprzez formularz.
 
Dlaczego warto wziąć udział w tej konferencji? Jest po temu wiele powodów. Po pierwsze, będzie to pierwsza konferencja tego typu w naszym kraju. Po drugie, trudne doświadczenia ostatnich dwóch lat związane z pandemią Covid-19, a także zagrożenia związane z wojną w Ukrainie oraz ich skutki społeczno-ekonomiczne wywierają coraz większy negatywny wpływ na stan psychiczny polskiego społeczeństwa, co może przyczynić się do wzrostu liczby osób w kryzysie psychicznym (w tym również samobójczym) oraz do wzrostu zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc dla takich osób. Wobec tego rodzaju wyzwań bardzo istotną rolę do odegrania mają także media. 
 
Zostało już bowiem bezspornie, naukowo dowiedzione, że odpowiednie przekazy medialne mogą chronić przed zachowaniami samobójczymi. Ten pozytywny efekt oddziaływania mediów (modelowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z kryzysem suicydalnym, wskazywanie, gdzie osoby w kryzysie mogą uzyskać pomoc, wzbudzanie nadziei) określany jest jako efekt Papageno. Niestety, z drugiej strony wiadomo też, że nieodpowiedni przekaz medialny może zwiększać ryzyko wystąpienia tzw. efektu Wertera, czyli samobójczego naśladownictwa. Zatem, ukazujące się w mediach słowa i obrazy mają wielką moc. Jeśli są niewłaściwe, mogą doprowadzić do wielu niepotrzebnych tragedii, ale jeśli są podawane w sposób odpowiedzialny i przemyślany, mogą bardzo pomóc. 
 
O tym, jak konkretnie w bezpieczny sposób informować o zachowaniach samobójczych, a czego w przekazach na ten temat należy unikać będzie można się dowiedzieć podczas wspomnianej konferencji. 
 
 konferencja_-_plakat.png
 
Program konferencji: 
11:00 – 11:10 otwarcie konferencji – dr Halszka Witkowska
11:10 – 11:40 Podstawowe informacje o zachowaniach samobójczych - definicje, statystyki – prof. Adam Czabański
11:40 – 12:10 Etiologia zachowań samobójczych - czynniki ryzyka i czynniki ochronne,  charakterystyka stanu presuicydalnego – Małgorzata Łuba 
12:10 – 12:40 Fałszywe przekonania i stereotypy dotyczące zachowań samobójczych – dr Halszka Witkowska
12:40 – 13:30 przerwa lunchowa
13:30 – 14:00 Rola środowiska dziennikarskiego w zapobieganiu zachowaniom samobójczym – Lucyna Kicińska
14:00 – 14:30 Wsparcie środowiska dziennikarskiego w odpowiedzialnym informowaniu o zachowaniach samobójczych – Jolanta Palma
14:30 – 15:00 pytania i dyskusja
15:00 – 15:10 zamknięcie konferencji – dr Halszka Witkowska
Według danych Komendy Głównej Policji każdego roku w Polsce ponad 5 tys. osób odbiera sobie życie, a ponad dwukrotnie większa grupa podejmuje próby samobójcze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w populacji naszego kraju prób samobójczych może być nawet 20 razy więcej niż samobójstw, czyli ok. 100 tys. – znacznie więcej niż wykazują to oficjalne rejestry. Nie ulega zatem wątpliwości, że zachowania samobójcze są poważnym problemem, a zadaniem mediów jest poruszać ten temat w społecznym dyskursie. Ważne jest jednak, aby robić to w sposób świadomy i odpowiedzialny. 
 
Dlatego, już na etapie przygotowania przyszłych dziennikarzy do zawodu należy:
• podkreślać rolę mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym,
• motywować studentów do zdobywania i uzupełniania wiedzy nt. zachowań samobójczych,
• zapoznać studentów z rekomendacjami dotyczącymi zasad bezpiecznego informowania o zachowaniach samobójczych i tym samym kształtować postawę odpowiedzialności za słowa.
 
Konferencja jest realizowana w ramach zadania pod nazwą „Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców”, które jest częścią pierwszego ogólnopolskiego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym (PZZS). Wspomniany Program jest z kolei częścią jeszcze szerszego przedsięwzięcia rządowego, czyli Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), finansowanego przez Ministra Zdrowia. 
 
Bezpośrednim organizatorem konferencji jest działające w ramach PZZS/NPZ Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Biuro koordynuje realizację ogólnopolskiego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. 

Search