Wiadomości

Post War Innovative Transformation of Ukraine - międzynarodowa konferencja, 1-2 grudnia w Lublinie

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, Prezydentem miasta Lublina i partnerami akademickimi z Polski i Ukrainy – organizuje międzynarodową konferencję: Post War Innovative Transformation of Ukraine

Konferencja odbędzie się 1-2 grudnia 2022 w Lublinie, z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki, gospodarki i życia społeczno-politycznego Polski, Ukrainy i innych krajów UE.

Choć wojna wciąż pustoszy kraj, jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Ukrainą jest modernizacja jej gospodarki i podniesienie kompetencji obywateli. Pozwoli to po wojnie przekształcić Ukrainę w centrów innowacji, zabezpieczając niezawisły byt w przyszłości, a jednocześnie tworząc nowe, szerokie możliwości rozwojowe dla Polski.

Odnosząc się do doświadczeń polsko-ukraińskiej współpracy naukowej konferencja skoncentruje się na problemie adaptacji kobiet z Ukrainy, wysiedlonych przez wojnę i przebywających w Polsce, do potrzeb gospodarki cyfrowej obu krajów. Ułatwi to Ukrainkom znalezienie pracy i utrzymanie się w Polsce, a jednocześnie przygotuje je, po powrocie do kraju, do udziału w odbudowie gospodarki Ukrainy.

Podczas konferencji odbędzie się inauguracja projektu INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy, który poprowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” posiadająca uznane kompetencje i osiągnięcia w promowaniu kobiet w dziedzinie IT i STEM. W ramach projektu, do którego realizacji zostaną zaproszone wiodące firmy technologiczne, czołowe uczelnie i organizacje pozarządowe z obu krajów, ponad 30 tysięcy kobiet z Ukrainy i Polski zostanie przeszkolonych i przekwalifikowanych pod kątem potrzeb cyfryzującej się gospodarki.

Konferencja odbędzie się w hotelu „Focus Premium Lublin”. Języki robocze: polski, ukraiński i angielski. Program konferencji, link do rejestracji i zasady uczestnictwa znajdują się na stronie: www.ukraine.perspektywy.org

Zaproszenie na konferencję skierowane jest do wszystkich instytucji, firm i organizacji zainteresowanych udziałem w szerokiej koalicji mającej na celu przyspieszenie rozwoju Polski i Ukrainy!

Do zobaczenia w Lublinie!

Bianka Siwińska – prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
Kateryna Stoian – prezeska Ukraińskiej Fundacji Talentów
Krzysztof Żuk – prezydent m. Lublina

Tagi:

Search