prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski

Przynależność do katedry: Katedra systemów medialnych

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: środy w godz. 11:30 - 12:30 https://meet.google.com/jko-qttb-esa - po uprzedniej zapowiedzi mailowej

Tadeusz Kowalski

Przynależność do katedry: Katedra systemów medialnych

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: środy w godz. 11:30 - 12:30 https://meet.google.com/jko-qttb-esa - po uprzedniej zapowiedzi mailowej

Biogram

Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH, wydział Finansów i Statystyki). Doktoryzował się w 1985 r. w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1998 r. na podstawie rozprawy Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego. Od 2004 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW. Specjalizuje się w zakresie ekonomiki środków masowego komunikowania, zarządzania w mediach oraz w mediach społecznościowych i ekonomii internetu.

W latach 1991-1993 był członkiem zarządu i dyrektorem generalnym Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (założonej przez SDP, UNESCO oraz World Press Freedom Committee).

Od 1995 r. do 1997 r. był ekspertem KRRiT i następnie od 1995 r. do 2004 r. ekspertem w Radzie Europy w zespołach do spraw pluralizmu mediów, koncentracji mediów oraz rozwoju nowych technologii informacyjnych (przygotował raport na temat koncentracji prasy w krajach UE).

W 1999 był na kontrakcie w Eureka Audiovisuel (w Brukseli) gdzie zredagował książkę poświęconą systemom finansowania produkcji audiowizualnej w Europie. W latach 2002-2004 pełnił funkcję koordynatora merytorycznego projektu PHARE poświęconego polityce państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej (tzw. zielona księga w KRRiT).

Pełnił funkcję dyrektora generalnego Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w 2001 r., od maja 2004 r. do czerwca 2005 r. przewodniczył radzie nadzorczej Telewizji Polskiej. Później z rekomendacji środowisk twórczych wszedł w skład rady programowej TVP.

Z dniem 1 marca 2008 minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał go na stanowisko dyrektora Filmoteki Narodowej. Pełnił tę funkcję do listopada 2015 r. W czerwcu 2008 r. roku Tadeusz Kowalski stanął na czele powołanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołu ds. przygotowania projektu ustawy medialnej (ustawa przeszła proces legislacyjny i została zawetowana przez Prezydenta RP w 2009 r.). Zasiadał w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W maju 2011 został członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej jako reprezentant ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a w maju 2014 w wyniku konkursu został powołany do rady nadzorczej przez KRRiT. 

ENGLISH

He graduated from the Central School of Planning and Statistics (currently SGH, Finance and Statistics Department). He received his doctorate in 1985 at the Institute of Journalism at the University of Warsaw. He obtained the postdoctoral degree in 1998 on the basis of the dissertation Media and money. Economic aspects of mass media communication. From 2004 as an associate professor at the University of Warsaw. He specializes in the economics of mass media, media management, social media and internet economics.

In the years 1991-1993 he was a member of the board and the general director of the Press Center Foundation for Central and Eastern European Countries (founded by SDP, UNESCO and the World Press Freedom Committee).

From 1995 to 1997 he was an expert of the National Broadcasting Council and then from 1995 to 2004 an expert in the Council of Europe in teams dealing with media pluralism, media concentration and the development of new information technologies (prepared a report on press concentration in EU countries) .

In 1999 he was on a contract with Eureka Audiovisuel (in Brussels) where he edited a book devoted to financing systems for audiovisual production in Europe. In the years 2002-2004 he was the content coordinator of the PHARE project devoted to the Polish state policy in the field of electronic media in the context of European audiovisual policy (the so-called green paper in the National Broadcasting Council).

He was the general director of the National Chamber of Audiovisual Producers in 2001, from May 2004 to June 2005 he chaired the supervisory board of Telewizja Polska. Later, on the recommendation of creative circles, he joined the TVP programming board.

On March 1, 2008, the Minister of Culture and National Heritage appointed him the director of the National Film Archive. He held this position until November 2015. In June 2008, Tadeusz Kowalski became the head of the team for the preparation of a media bill established in the Ministry of Culture and National Heritage (the law passed the legislative process and was vetoed by the President of the Republic of Poland in 2009). He sat on the Consultative Council of the Press Freedom Monitoring Center of the Association of Polish Journalists. In May 2011, he became a member of the supervisory board of Telewizja Polska as a representative of the minister of culture and national heritage, and in May 2014, as a result of the competition, he was appointed to the supervisory board by the National Broadcasting Council.
Currently, he participates in the work of a civic committee preparing a draft of a fundamental reform of public media in Poland.

 

Zainteresowania badawcze

Teoria ekonomii, ekonomika mediów, zarządzanie mediami, ekonomika internetu, media społecznościowe.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

 • Makroekonomia,
 • Mikroekonomia,
 • Ekonomika mediów,
 • Podstawy ekonomii (makroekonomia),
 • Podstawy ekonomii (mikroekonomia)
 • Proseminarium i seminarium magisterskie 

Prace magisterskie (obronione)

Przykładowe tematy prac magisterskichzrealizowanych pod kierunkiemprof. UW Tadeusza Kowalskiego

 1. Zagadnienia regulacyjne nowej ery rynku medialnego w wykorzystaniem studium przypadku fuzji Carlton Granada
 2. Wybrane aspekty finansowania radiofonii i telewizji w Polsce
 3. Media i reklama w Polsce w latach 1992 – 2001
 4. Zarządzanie zasobami Ludzkimi w polskich mediach
 5. Dzieło filmowe jako produkt – metody i działania public relations
 6. Zagadnienie przyszłości mediów
 7. Produkcja niezależna w Polsce – kontekst europejskiej polityki audiowizualnej
 8. Zagadnienie formatowania radia – na przykładzie warszawskiego rynku radiowego
 9. Rozrywka w telewizji na przykładzie audycji „Taniec z gwiazdami”
 10. Przyszłość prasy drukowanej w świecie mediów elektronicznych
 11. Badania marketingowe w stacjach o profilu muzycznym
 12. Fuzja AOL – Time Warner – fiasko, które można było przewidzieć
 13. Problem globalizacji mediów – tendencje i oczekiwania
 14. Środki masowego przekazu jako podmiot obrotu giełdowego (aspekt marketingowy rynku kapitałowego)
 15. Planowanie kampanii reklamowej. Teoria i praktyka.
 16. Program reporterski jako odpowiedź na wymagania współczesnego telewidza
 17. Ekonomika i organizacja British Sky Broadcasting – studium przypadku
 18. Bunt i przemysł: komercyjne wykorzystanie wykonawców rockowych
 19. Potencjał reklamowy produktów leczniczych w Polsce
 20. Wybrane zagadnienie finansowania kinematografii we Francji
 21. Prasa bezpłatna – model wydawniczy, funkcje i struktura na przykładzie międzynarodowego dziennika „Metro”
 22. Powstawanie informacji telewizyjnej na przykładzie „Teleexpresu”  - audycji informacyjnej TVP 1
 23. Interaktywna telewizja
 24. Postrzeganie i skuteczność reklamy w Internecie
 25. Rynkowe uwarunkowania promocji sprzedaży prasy w Polsce
 26. Promocja i finansowanie dziedzictwa kulturowego
 27. Zasady finansowania reklamy społecznej w Polsce
 28. Wprowadzanie dziennika na rynek na przykładzie „Faktu”
 29. Produkcja i dystrybucja dziennika „Puls Biznesu”
 30. Proces wydawniczy w prasie biznesowej na przykładzie „Businessman Magazine”
 31. Media i sport – aspekty finansowe i rynkowe na przykładzie piłki nożnej
 32. Gutek Film a rynek dystrybucji filmowej w Polsce
 33. Standardy i sposoby komunikacji z inwestorami na przykładzie spółki medialnej „Agora” S.A.
 34. Marketing firmy telewizyjnej na przykładzie TVP S.A.
 35. Funkcjonowanie gwiazdy w kinie indyjskim
 36. Zagadnienie opodatkowania twórczości
 37. „Panorama” produkt telewizji
 38. Kształtowanie standardu badań słuchalności radia w Polsce
 39. Reklama szokująca. Próba analizy zjawiska
 40. Rozwój kanałów tematycznych na przykładzie TVN Style
 41. Polskie strony internetowe promujące wolny rynek
 42. Nowe oblicze rozrywki telewizyjnej na przykładzie serialu „Zagubieni”
 43. Public relations w sytuacjach kryzysowych w dużych firmach na przykładzie Carrefour Polska
 44. Ekonomika gwiazdy w mediach
 45. Kierunki rozwoju lokowania produktu (product placement)
 46. Programy szpiegujące jako narzędzie marketingu internetowego
 47. Telewizja w dobie cyfryzacji
 48. Perswazyjna rola reklamy telewizyjnej
 49. Rynek wydawniczy w Polsce – lata 2005/2006
 50. Telewizja cyfrowa – wyzwania dla tradycyjnej telewizji
 51. Wideodziennikarstwo – (VJ) rewolucja, ewolucja czy kryzys dziennikarstwa telewizyjnego
 52. Manchester United jako przedsiębiorstwo rozrywkowo-sportowe
 53. Ekonomiczne aspekty komunikacji internetowej
 54. Wprowadzanie marki telewizji Puls na rynek
 55. Grupa medialna TVN S.A.
 56. Umiędzynarodowienie mediów na przykładzie TVN International i rynku kanadyjskiego
 57. Komunikacja marketingowa firmy Douglas Polska
 58. Prosumenci – nowe grupy odbiorców mediów
 59. Zagadnienia komunikacji marketingowej na przykładzie gier elektronicznych
 60. Rynek prasy motoryzacyjnej w Polsce – studium przypadku „WRC Magazyn rajdowy”
 61. (08/09) Fenomen rynkowy telenoweli na przykładzie serialu „M jak miłość”
 62. (08/09) Nowe media. Masowe gry internetowe.
 63. Marketing w sporcie na przykładzie Michaela Jordana i Adama Małysza.
 64. Fotografia jako emocjonalny przekaz w komunikacji marketingowej i społecznej
 65. Wprowadzenie marki na rynek na przykładzie pizzeri „pizza de palermo”
 66. Komunikacja marketingowa marki na przykładzie kreacji wizerunku Peroni Nastro Azzurro
 67. Czarny public relations w praktyce polityki
 68. Narzędzia public relations w kreowaniu wizerunku osoby publicznej na przykładzie braci Mroczków
 69. Reklama polityczna jako narzędzie kampanii wyborczej
 70. Grupa wydawnicza Bauer – monografia firm
 71. Życie po druku. O fabrykach treści, luksusowych dziennikach i spełnieniu marzeń Wanamakera
 72. Organizacja produkcji telewizyjnej na przykładzie Kuriera Mazowieckiego, regionalnego programu informacyjnego w TVP Warszawa
 73. Voque, fenomen, „biblia mody”, sztuka, luksus, moda, władza
 74. Komunikacja marketingowa: kształtowanie marki na przykładzie klubu sportowego Real Madryt
 75. Komunikacja marketingowa organizacji non-profit na przykładzie Fundacji Spełnionych Marzeń
 76. Strategia e-marketingowa na przykładzie marki Heyah i serwisu internetowego www.heyah.pl
 77. Komiks jako forma medialna
 78. Umiędzynarodowienie czasopism na przykładzie Playboya
 79. Product placement jako nośnik treści reklamowych na przykładzie serialu pt. „Magda M.”
 80. Nowe przedsięwzięcie medialne na przykładzie portalu skoki.pl
 81. Rynek muzyki w erze cyfrowej
 82. Rynek czasopism wobec wyzwań ery cyfrowej na przykładzie czasopism poświęconych projektowaniu
 83. Digital signage w Polsce
 84. Zawód – media planner
 85. Alkohol pod specjalnym nadzorem
 86. Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej w kontekście działań Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 87. Przywództwo w mediach
 88. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations
 89. Miesięcznik „Zwierciadło” 1957-2007. Próba monografii.
 90. Nowe media w założeniach programowych i praktyce działalności Polskiego Radia S.A.
 91. Reklama niestandardowa ze szczególnym uwzględnieniem ambitne mediów. Próba klasyfikacji i analizy.
 92. Treści mobilne w kampaniach reklamowych. Przykład firm Samsung Electronics Polska.
 93. Rewolucja cyfrowa i jej wpływ na branżę muzyczną.
 94. E-Biznes na przykładzie serwisu internetowego Ochoroba.pl
 95. Dzieło sztuki jako towar
 96. Gazeta w wirtualnej rzeczywistości na przykładzie dziennika „Rzeczpospolita” i serwisu informacyjnego WWW.rp.pl
 97. „South Park” jako przedsięwzięcie medialne
 98. Portal społecznościowy jako narzędzie komunikowania marketingowego (03-12)
 99. Źródła przewagi konkurencyjnej reklamy internetowej
 100. W pogoni za zyskiem na przykładzie Ruperta Murdocha i „News of the World” (09-13)
 101. Nowe technologie w dostępie do informacji i wiedzy na przykładzie E-książki (09-13)
 102. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów (09-13)
 103. Tabloidyzacja jak przykład komercjalizacji mediów. Przegląd teorii i zastosowanie na przykładzie dziennika „Super Express” (09-13)
 104. Media na giełdzie na przykładzie TVN S.A. w latach 2009-2015” (06-16)
 105. Wykorzystanie mediów społecznościowych na przykładzie wyborów prezydenckich 2015 (06-16)
 106. Instagram, jako innowacyjne narzędzie social media wykorzystywane w komunikacji marketingowej (06-16)
 107. Komunikacja marketingowa na polskim rynku na przykładzie SuperPharm w latach 2011-2015 (06-16)
 108. Zjawisko celebrytyzacji na rynku medialnym (06-16)
 109. Media na giełdzie na przykładzie Kino Polska w latach 2011-2015 (06-16)
 110. Rynek fotografii komercyjnej – próba ogólnej charakterystyki (06-16)
 111. Twitter – jako narzędzie komunikacji (06-16)
 112. Dyskurs feministyczny w polskich mediach w latach 2000-2015. Zagadnienie stereotypizacji i akceptacji społecznej (06-16)
 113. Wizerunek Lecha Wałęsy w czasach pierwszej „Solidarności”, w latach 1989-1995 oraz współcześnie w dyskursie publicznym (06-17)
 114. Wykorzystanie mediów społecznościowych w strategiach marketingowych czasopism modowych na przykładzie „Harper’s Bazaar” i „Elle” w latach 2012-2017 (06-17)
 115. Telewizja lokalna na przykładzie Twojej Telewizji Morskiej (06-17)
 116. Pozytywny i negatywny wpływ mediów na życie społeczne – studia przypadków (06-17)
 117. Rozwój, trendy i perspektywy reklamny internetowej w Polsce w latach 2007-2016 (06-17)
 118. Polska prasa sportowa – sytuacja rynkowa i prognozy na przyszłość (06-17)
 119. Dyskurs wokół TVP w latach 2015-2017 w prasie drukowanej i w internecie (06-17)
 120. Mediatyzacja życia publicznego – dziennikarz jako celebryta. Studia przypadków (10-17)
 121. Rynek prasy lokalnej na przykadzie Radzynia Podlaskiego (3-18)
 122. Zagadnienie jakości audycji audiowizualnych w świetle badań hiszpańskich (6-18)
 123. Marketing sportowy. Postrzeganie perspektywy komercjalizacji przez odbiorców wydarzeń sportowych (6-18)
 124. Psychologiczne i ekonomiczne aspekty zawodu dziennikarskiego. Studia przypadków (7-18)
 125. Rynek telewizyjnych kanałów informacyjnych - zagadnienie komplementarności i substytucyjności (2015-2017) (7-18)
 126. Lokowanie produktów na YouTube na wybranych przykładach wideoblogerów w Polsce i za granicą (7-18)
 127. Ekonomia sztuk performatywnych na przkładzie kabaretu (7-18)
 128. Medialny obraz dziennikarza w filmie. Studia przypadków. (7-18)
 129. Wprowadzanie nowego sportu na polski rynek na przykładzie footballu amerykańskiego. Studium przypadku (7-18)
 130. Media społecznościowe w praktyce wydawniczej - studium przypadków (7-18)
 131. Zmiany prawno-organizacyjne w TVP S.A. w latach 2015-2017 (7-18)
 132. Wprowadzenie i obecność na rynku produktu mediowego na przykładzie dziennika "Fakt" w latach 2003-2017 (9-18)
 133. Gry komputerowe - elementy ekonomizacji (9-18)
 134. Wybrane kompetencje cyfrowe Polaków na podstawie badań polskich i europejskich w latach  2012-2016  (9-18)
 135. Wirtualna Polska jako przedsiębiorstwo mediowe (1995-2017) (11-18)
 136. Problemy postprawdy (fakenews) i nieprawdy w komunikacji. Aspekty historyczne i językowe komunikowania (11-18)
 137. Interwencja prasowa jako narzędzie kontroli władzy (11-18)
 138. Medialny obraz reprezentacji Polski w piłce nożnej w latach 2013-2017. Studium przypadku (12-18)
 139. Budowanie wizerunku marki Coca-Cola z wykorzyastniem mediów społecznościowych w latach 2012-2018. Studium przypadku (3-19)
 140. World Press Foto - historia, ewolucja (7-19)
 141. Idole młodzieży - medialny obraz osobowości na przykładzie zespołów muzycznych w Niemczech i w Polsce (7-19)
 142. Wydawnictwo Bauer w Polsce w latach 1990-2018 (7-19)
 143. Muzyka w mediach na przykładzie festiwalu Przystanek Woodstock w latach 1994-2018. Studium przypadku, (7-19)
 144. Psychologiczne i regulacyjne aspekty komunikacji dla dzieci. Studia przypadków (7-19)
 145. Zagadnienie konsumpcji mediów - aspekty rynkowe i badawcze.
 146. Zagadnienie jakości luksusowych magazynów kobiecych. Studia przypadków (Twój Styl, Zwierciadło, Pani) (7-19)
 147. Zaangażowanie ludzi kultury w kampaniach politycznych. Studia przypadków z Polski i zagranicy. (7-19)
 148. Zagadnienie postprawdy w mediach społecznościowych. Studia przypadków (7-19)
 149. Wybrane aspekty etyki dziennikarskiej na przykładzie nagrody "Hiena Roku". Studium przypadku (7-19)
 150. Formy publicznej obecności lierów opinii (influencerów). Studia przypadków (7-19)
 151. Ekonomika sztuk performatywnych na przykładzie musicalu. Studia przypadków (7-19)
 152. Zagadnienie feminizmu w pop kulturze na przykładzie Beyonce (9-19)
 153. Wizerunek medialny Roberta Kubicy w latach 2009-2019. Studium przypadku (9-19)
 154. Rola liderów opinii w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Studia przypadków (9-19)
 155. Prowokacja jak narzędzie kreowania wizerunku medialnego na przykładzie Madonny i Lady Gaga (9-19)
 156. Kreowanie wizerunku branży tytoniowej. Studium przypadku (9-19)
 157. Formatowanie muzycznych stacji radiowych w Polsce w latach 1992-2018. Studia przypadków (9-19)
 158. Rynek książki w Polsce w ltach 2010-2017 (12-19)
 159. Wizerunek kobiety w reklamie. Studia przyadków (1-20)
 160. Dziennikarz sportowy - sylwetkja Włodzimierza Szaranowicza (6-20)
 161. Wizerunek medialny Elvisa Presleya i Michaela jacksona (6-20)
 162. Komunikacja marketingowa w OPP na przykładzie ZHP (7-20)
 163. Wizerunek medialny ligi NBA w latach 1980-2020 (7-20)
 164. Lider opinii (influencer) jako podmiot działań marketingowych w sieciach społecznościowych. Studia przypadków  (7-20)
 165. Sport i reklama. Studia przypadków (9-20)
 166. Kreowanie wizerunku Premiere League 1992-2020 (9-20)
 167. Lokowanie produktu jako narzędzie marketingu. Studium przypadku "House of Cards" (9-20)
 168. Programy typu "talk-shows" w telewizji wieczorowej w USA. Studia przypadków (9-20)
 169. Wizerunek medialny Michelle Obamy (9-20)
 170. Marketing esportu. Studfia przypadków (9-20)
 171. Stalking osób publicznych w mediach społecznościowych. Studia przypadków. (9-2020)
 172. Branding miejsca - proces budowania marki na przykładzie Radomia (9-2020)
 173. Nowe oblicza rozrywki internetowej. Studia przypadków. (9-2020)

Dorobek naukowy

 1. Wykaz

  osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

  • Rozprawa doktorska: "Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" w warunkach reformy gospodarczej w latach 1981-1983"
  • Praca habilitacyjna: „Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego”, wyd. TEX, Warszawa, 1998, str. 1-2
  • Oryginalne opublikowane prace twórcze

 2.  I. Publikacje w periodykach (według daty publikacji, od najstarszych do najnowszych)

  • "Rozważania nad ekonomiką prasy", Zeszyty Prasoznawcze, 1980, vol. XXI, Nr. 1, str. 51-58
  • "Krzywa Lorenza w badaniu koncentracji prasy", Zeszyty Prasoznawcze, 1984, vol. XXV, Nr. 2, str. 71-77
  • „Zmiany na rynku prasowym 1978-1985”, 1987, Zeszyty Szkoleniowe Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch”, str. 33-43
  • "Reforma gospodarcza, wydawnictwa i niedobór", Zeszyty Prasoznawcze, 1987, vol. XXVIII, Nr. 1, str. 5-14
  • "Masowe media i ekonomia - doświadczenia szwedzkie", Zeszyty Prasoznawcze, 1987, vol. XXVIII, Nr. 2, str. 95-99
  • "Ekonomia i telewizja. Przypadek brytyjski", Zeszyty Prasoznawcze, 1987, vol. XXVIII, Nr. 4, str. 95-101
  • "Telewizja satelitarna i społeczeństwo. Refleksja dyskusyjna", Oświata i Wychowanie, 1988, Nr. 24, str. 31-33
  • "Ewolucja po rewolucji. Polski system prasowy w procesie zmian", Przekazy i Opinie, 1988, Nr. 3-4, str. 51-64
  • "Raport komisji Peacocka o finansowaniu BBC", Przekazy i Opinie, 1988, Nr. 3-4, str. 237-247
  • "Evolution after revolution: the Polish press system in transition", Media Culture & Society, 1988, vol. 10 Nr. 2 str. 183-196
  • "Ekonomia polityczna społeczeństwa informacyjnego - studium wątpliwości i zagrożeń" - recenzja książki V.Mosco, J.Vasco (red.): "The Political Economy of Information", The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1988, str. 334 - Przekazy i Opinie, 1989, Nr. 2, str. 134-142
  • “Finansowanie radia i telewizji. Kto płaci ten wymaga”, 1989, Życie Gospodarcze z 3 XII 1989 nr. 49 (1988) str. 3
  • "Wprowadzenie do ekonomiki mediów", Przekazy i Opinie, 1991, Nr. 3 , str. 12-19
  • "Elementy perswazyjności informacyjnych programów Telewizji Polskiej (1989-1990)", Przekazy i Opinie, 1991, Nr. 4, str. 63-79
  • "Rozpowszechnianie coś znacznie więcej niż kolportaż", Rynek Prasowy, 1994, Nr. 1 (marzec), str. 5-10
  • "Czas na ... ekonomikę mediów", Rynek Prasowy, 1994, Nr. 2 (kwiecień), str. 15 -19
  • "Marketing prasy", Rynek Prasowy, 1994, Nr. 3 (maj), str. 22-29
  • "Media w Finlandii", Rynek Prasowy, 1994, Nr. 3 (maj), str. 39-42
  • "Trudny biznes prasy codziennej. Doświadczenia amerykańskie", Rynek Prasowy, 1994, Nr. 4 (czerwiec), str. 16-23
  • "Transakcje prasowe", Rynek Prasowy, 1994, Nr. 5 , str. 9-13
  • "The Economy and Media Transformation in Central and Eastern Europe", 1994, Warsaw, w: "The Mass Media In Central and Eastern Europe: Democratisation and European Integration" Proceedings of a Conference organised under the auspices of the secretary-general of the Council of Europe, The National Broadcasting Council, Poland, str. 99-103
  • "Media Economics Research in Poland", Journal of Media Economics, 1995, vol. 8 Nr. 1, str. 43-48
  • "Polskie media 2000 - próba prognozy. Sukces zdrożeje", Życie Gospodarcze, 1996, Nr. 27 (z 5 lipca) , str. 29-31
  • "Zdarzyło się w Arkansas...", Teletop, 1996, Nr. 7 (cz. 1), 8 (cz. 2), str. 16-17
  • "Po co nam telewizja publiczna?", Teletop, 1997, Nr. 4, str. 5-6 i 16-17 (cz. 1), Nr. 6 , str. 24-26 (cz. 2), Nr. 7, str. 20-21 (cz. 3)
  • "Miliony dolarów w... kablu", Teletop, 1997, Nr. 10, str. 22-23
  • "Wolny czy regulowany rynek radiowy?", 1997, Biuletyn Informacyjny KRRiTV, Nr. 11 (14), str. 2-3,6
  • "Formy przesłanki i konsekwencje obecności  kapitału zagranicznego w polskich mediach" Zeszyty Prasoznawcze 1998 vol. 1-2
  • "Moda na sukces", 1998, Biuletyn Informacyjny KRRiTV,  Nr 12(15), str. 5
  • "Media w Radzie Europy" (1) , 1998, Biuletyn Informacyjny KRRiTV, 2 (16), str. 3
  • "Wielość, ale opłacalna", 1998, Tele@Top, nr 3 str. 26
  • "Media w Radzie Europy" (2), 1998, Biuletyn Informacyjny KRRiTV, 3 (17), str. 7
  • "W stronę trzeciego tysiąclecia", 1998, Biuletyn Informacyjny KRRiTV, 6 (20), str. 2-3
  • "Między nami ... mediami", 1998, Tele@Top, nr 6, str. 27-28
  • "Formy i przesłanki obecności kapitału zagranicznego w mediach drukowanych", 1998, Zeszyty Prasoznawcze,  nr 1-2 (153-154), str. 26-56
  • „Cyfra w konkurencji”, 1999, Tele@Top, 11/99 str. 9-21
  • Prasowy VAT, 2000, „Twój Ruch”, vol.5, str. 16-17
  • „Media Internationalization. The Case of Poland”, 2000, Journal of Media Management, St. Gallen (Szwajcaria), vol. 2 – nr. III/IV, str. 143-150
  • „Media Internationalization. The Case of Poland”, Communicator, The Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi, vol. XXXV, nr. 4, October-December 2001, str. 22-30
  • „Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów mediach przyszłości w aspekcie konwergencji”, Studia Medioznawcze, nr. 1(2) 2001, str. 21-32
  • „Telewizja jutra. Przyszłość mediów elektronicznych w Polsce”, Biuletyn Informacyjny KRRiT, nr.5 (54), 2001, str. 10-11
  • „Wprowadzenie do zarządzania mediami”, Studia Medioznawcze, 2002, vol.2(7), str. 11-31
  • „The Business of Digital Television” – artykuł recenzyjny książki Ch.Forrestera, Studia Medioznawcze, 2002, vol. 3(4), str. 113-117
  • “Ekonomia polityczna obecności kapitału zagranicznego w mediach w Polsce”, Studia Medioznawcze, vol.5(10), 2002, redakcja naukowa numeru, str. 11-42
  • „Wprowadzenie do analizy struktury przemysłu nowych mediów”, Studia Medioznawcze, vol.3(13), 2003, str.22-30
  • „Założenia nowej ustawy o mediach elektronicznych ramach projektu Phare 2001”, Biuletyn Informacyjny KRRiT, nr. 7-9 (80-82) lipiec-wrzesień 2003
  • „W poszukiwaniu nowej struktury regulacyjnej sektora mediów w Polsce – doświadczenia europejskie”, Studia Medioznawcze 5(15), 2003
  • Racjonalni volba, nebo nahoda? Filmova digitalizace v Polsku, Cinepur 21(102), 2015
  • Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji „World media economics and management conference” Nowy Jork, 2-6 maja 2016, Studia Medioznawcze 3 (66) 2016
  • „Media business models. Breaking the traditional value chain”, recenzja, Studia Medioznawcze 4 (67), 2016
  • „Platform revolution. How networked markets are transforming the economy and how to make tchem working for you”, recenzja, Studia Medioznawcze 1(68), 2017
  • „Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych” Studia Medioznawcze 2(69), 2017   
  • "Miedzy efektywnoscią a wolnością.Wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej" Studia Medioznawcze 4(71), 2017
  •  Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji "World Media Economics and Management Conference" Kapsztad, 6-9 maja 2018, Studia Medioznawcze 2(73) 2018
  • Recenzja książki Krzysztofa Stachowiaka "Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna", Studia Medioznawcze 2(73) 2018 
  • Recenzja ksiązki Deana A. Rohlinger "New Media and Society", Studia Medioznawcze 4(20) 2019
  • Recenzja książki Kia Sgaffer "Data versus Democracy. How Big Data Algorithms Shape Opinions and Alter the Course of History", Studia Medioznawcze 1(21) 2020   
  •  Emergence of Hybrid Time. Towards a New Research Agenda, Studia Medioznawcze 21(3), str. 607-614, 2020                                                                   
   •  II.Publikacje zwarte (według daty publikacji, od najstarszych do najnowszych)

  • "Media i gospodarka" w: "Człowiek a telewizja" K. Jakubowicz, B. Puszczewicz (red.), 1990, Warszawa, Wydawnictwo Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego (NURT) ss. 117, str. 95-101
  • "Elementy sytuacji perswazyjnej w informacyjnych programach Telewizji Polskiej" w: "Polskie media w okresie przemian" - J. Olędzki (red.), 1991, Warszawa, Ośrodek Badań Społecznych, ss. 198, str. 60-79
  • "Reguły konkurencji i regulacja w dziedzinie środków masowego przekazu. Raport."  współautor warz z: K. Jakubowiczem i S. Piątkiem w: "Konkurencja a regulacja w dziedzinie środków masowego przekazu" - S. Piątek (red.), 1995, Warszawa, Urząd Antymonopolowy, ss. 272, str. 9-91
  • "Encyklopedia biznesu" hasło: Mass-Media (w tym ekonomika mediów), W. Pomykało (red), 1995, Fundacja Innowacja, Warszawa, str. 496-503
  • "Integracja europejska w polskich dziennikach", współautor wraz z H. Frańczak, 1995, Warszawa, str. 1-39
  • "Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego", Warszawa 1998, str. 260, Dom Wydawniczy-Przedsiębiorstwo Handlowe TEX
  • „The National Media Secondary Market: Development in the Shade of Media Giants”, 1998, w: “Evolving Media Markets: Effects of Economic and Policy Change” R.G.Picard (red)., The Economic Research Foundation For Mass Communication, Turku School of Economics and Business Administration, Turku, Finlandia, str.239-258
  • „In search of a new regulatory framework. The case of Poland” w: “When Audiovisual Meets Finance” 3rd edittion, Bruksela, 2000, Eureka Audiovisual, str.67-72, także wydanie w języku francuskim
  • „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej u progu nowego wieku”, w : „Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne”, sesja naukowa, TVP i Polskiego Radia, Kraków 24-25 lutego 2000 r., str. 22-43
  • „Internet jako medium XXI wieku. Problem polityki i regulacji radia i telewizji w erze cyfrowej”, 2000, KRRiT, str. 3-12 oraz 40-100, w tym:
   1. Mediamorfoza – rzecz o przyszłości systemów medialnych w aspekcie konwergencji
   2. Cele i zasady polityki Rady Europy wobec nowych technologii medialnych – dorobek konferencji ministerialnej Rady Europy w Krakowie (16-16 czerwca 2000)
   3. Internet w mediach – media w Internecie
   4. Zielona Księga w sprawie konwergencji sektorów: telekomunikacji, mediów i informatyki oraz konsekwencje dla regulacji
   5. Tezy na Światowy Szczyt Audiowizualny w Paryżu, 30 listopada-1 grudnia 1999
   6. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej w erze cyfrowej
   7. Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej – dorobek konferencji w Lizbonie, 17-18 lutego 2000
   8. Regulacja usług audiowizualnych w Internecie – przykład Austrii
   9. Regulacja usług audiowizualnych w Internecie – przykład Francji
   10. Regulacja usług audiowizualnych w Internecie – przykład Holandii
   11. Regulacja usług audiowizualnych w Internecie – przykład Niemiec
   12. Regulacja usług audiowizualnych w Internecie – przykład Wielkiej Brytanii
   13. Internet a nowe usługi – stanowisko CRTC (Kanada)
   14. Polityka regulacyjna w stosunku do sieci satelitarnych i Internetu na przykładzie FCC (USA)
  • „Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej”, 2001, pod red. B. Junga, Wydawnictwo SGH :
   1. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, str. 55-77
   2. Przyszłość mediów – media przyszłości, str. 149-163
  • „Przyszłość mediów drukowanych”, 2002, w: „Rynkowe zachowania nabywców prasy”, pod redakcją J.Kanii, wydawca: Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin-Expo, str. 5-23
  • „Media, komunikacja – biznes elektroniczny” pod red. B. Junga, wydawnictwo Difin, 2001:
   1. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, str. 80-103
   2. Przyszłość mediów – media przyszłości, str. 240 – 255
  • „Zintegrowane modele regulacji mediów: Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania”, Bohdan Jung (red.), Tadeusz Kowalski, 2003, rozdział: „Regulator rynku mediów w Austrii”, str. 6-14, Studium w ramach projektu Phare PL 2001/IB/OT01, wydanie KRRiT
  • „Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej” K.Jakubowicz (red.), B. Jung, Tadeusz Kowalski (nadzór merytoryczny projektu), 2003, Studium w ramach projektu Phare PL 2001/IB/OT01, wydanie KRRiT, jest tzw. Zielona Księga
  • „W poszukiwaniu nowej struktury regulacyjnej mediów elektronicznych – aspekt europejski” (w druku, wyd. Instytut Dziennikarstwa UW)
  • „Rynkowe konsekwencje zmian w produktowych właściwościach prasy”(2004) w:„Przemiany rynku prasowego. Szanse, zagrożenia, wyzwania” pod red. J.Kanii, Szczecin-Expo, str. 35-48
  • „Konsolidacja mediów i jej wpływ na rynek prasowy” (2004): w: „Działalność wydawnicza i kolportażowa w warunkach wolnego rynku” pod red. J.Kanii, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Ruch S.A., str. 71-85
  • „Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów” współautor B. Jung (SGH), WAiP, 2006
  • „Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce”, WAiP, 2008
  • „Ekonomiczne badania nad mediami jako element nauki o mediach” w: Tożsamość nauk o mediach, Warszawa, 2012
  • "Zarządzanie w mediach", Oficyna Wolter's Kluwer business, Warszawa, 2013
  • „Komunikacja w czasach Internetu – powrót do źródeł?” w: Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty”, Rzeszów, 2017

   

  • III. Pozostałe publikacje, wybrane ekspertyzy i opracowania

  • "Development of the Audio-visual Landscape in Poland", 1995, studium dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja X, współautor wraz z K.Jakubowiczem, S.Piątkiem, A.Walczakiem
  • "Access to the Media II Programme for Poland. Final Report ", 1995, studium dla Komisji Europejskiej, Dyrekcja X, współautor wraz z K.Jakubowiczem, S. Piątkiem, A. Walczakiem
  • "Struktury organizacyjne systemów telewizyjnych w Europie Zachodniej", opracowanie dla potrzeb CPBP, Warszawa, 1988, maszynopis powielany, str. 1-20
  • "Komercjalizacja systemów komunikowania w aspekcie nowych mediów. Podsystem telewizji" opracowanie dla potrzeb CPBP, 1989, Warszawa, maszynopis powielany, str. 1 -18
  • "System środków komunikowania masowego w Królestwie Szwecji w warunkach konkurencji nowych mediów", CPBP 11.4.1.E., Warszawa, maszynopis powielany, str. 1-24
  • "Alkohol a środki masowego komunikowania oraz polityka w tym zakresie", 1990, Warszawa, współautor raportu dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wraz z: dr hab. M. Gajlewiczem, dr W.Sonczykiem
  • Materiały Komisji do Spraw Reformy Radiofonii i Telewizji, 1991, Przekazy i Opinie, str. 7 -96, współautor, członek Komisji
  • "Financial and Economic Analyse of New Newspaper" 1991, Warszawa, październik, maszynopis powielany, ekspertyza dla koncernu R. Maxwella
  • „Warunki merytoryczne, organizacyjne i finansowe wydawania czasopisma poświęconego problematyce integracji europejskiej”, 1992, str. 1-20
  • "Info-Radio. Studium Ekonomiczno-Finansowe", 1993, Warszawa, wrzesień, maszynopis powielany, ekspertyza dla nowej stacji radiowej Info-Radio
  • „Radio „Varsovia”. Biznes Plan”, 1993, str.. 1-20
  • „Gazeta Przemysłowa i Handlowa. Studium Ekonomiczno-Finansowe”, 1994, str. 1-30
  • „Europa w mediach. Na przykładzie prasy codziennej”, 1995, raport dla Biura Pełnomocnika rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, maszynopis powielany str.1-42
  • "Obraz Sejmu w polskiej prasie. Przesłanki i motywy krytyki. (luty-marzec/listopad-grudzień 1994)" 1995, Warszawa, styczeń, raport dla Kancelarii Sejmu, maszynopis powielany
  • "Obraz Sejmu w polskiej prasie codziennej w sytuacji kryzysu politycznego (styczeń-luty 1995 r.)", 1995, Warszawa, czerwiec, maszynopis powielany, ekspertyza dla Kancelarii Sejmu
  • „Działalność w dziedzinie radia i telewizji w świetle statystyki GUS za I półrocze 1995 roku” raport dla KRRiT, maszynopis powielany, str.1-10
  • "Potencjał rynku reklamy w Polsce. Aspekt regionalny. Prognoza 1995-2000", 1995, Warszawa, KRRiTV, maj, maszynopis powielany, ekspertyza
  • "Potencjał reklamowy rynków regionalnych. Przypadek telewizji publicznej", 1995, ekspertyza na konferencję "Oddziały terenowe a strategia rozwoju Telewizji Polskiej S.A. " KRRiTV, Zarząd TVP S.A. , 14-15 października, Warszawa
  • "Określenie potencjału reklamowego dla lokalnych stacji radiowych", 1996, Warszawa, KRRiTV, maszynopis powielany, ekspertyza
  • "Zagadnienia komunikacji społecznej w polityce informacyjnej rządu" opracowanie złożone z czterech części:
  • Organizacja i zasady działalności informacyjnej Centrum Gospodarczo-Administracyjnego Rządu (CGAR);
  • Projekt wytycznych w sprawie organizacji i zasad działalności informacyjnej CGAR we współpracy z dr hab. Maciejem Mrozowskim i dr hab. Michałem Gajlewiczem, współautor, 1996, Warszawa, maszynopis powielany
  • "Model komunikowania społecznego w PKP w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa", 1996, Warszawa, wrzesień, maszynopis powielany, ekspertyza
  • "Media concentration and pluralism in the light of national correspondent’s and consultant's reports (1995-1997). Synthesis", 1997, raport-studium syntetyczne dla Rady Europy MM-CM,
  • "Economic conditions, forms, aims and consequences of media internationalisation. The case of Poland." referat na konferencję "Medien und Medienpolitik in postkumunistischen Staaten" zorganizowaną przez Deutsche Gesellschaft fur Osteuropakunde, Kolonia 8-10 październik 98
  • “Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce w latach 2015-2020”, Sztuka-Media-Film, Warszawa, 2015
  • "Wydatki reklamowe spółek skarbu państwa w latach 2015-2016"
  • "Koncentracja rynku prasy w Polsce w 2016 roku"
  • "Wydatki reklamowe spółek skarbu państwa w latach 2015-2017"
  • "Advertising expenses' analysis of state owned companies (SOC) in the years 2015-2018" (based on Kantar Media monitoring, Warsaw, February 2019)
  • "Analiza wydatków reklamowych spółek skarbu państwa w latach 2015-2019"  https://www.researchgate.net/publication/339800640_Analiza_wydatkow_reklamowych_spolek_skarbu_panstwa_SSP_w_latach_2015-2019
  • Advertising expeneses' analysis of state owned companies (SOC) in the years 2015-2019  https://www.researchgate.net/publication/339800569_Advertising_expenses'_analysis_of_state-owned_companies_SOC_in_the_years_2015-2019

Hobby

Narciarstwo, książki, film, kultura i sztuka.