Katedra Systemów Medialnych

CO BADAMY?

Zainteresowania pracowników Katedry Systemów Medialnych (KSM) mieszczą się w obszarze badań nad zmianą we współczesnych mediach zarówno z perspektywy systemowej (media i polityka, zarządzanie mediami, polityka medialna, ekonomika, finansowanie mediów), jak i kulturowej (kultura dziennikarska, systemy odpowiedzialności mediów, różnorodność, mentalność i zaszłości historyczne). Pracownicy KSM prowadzą działalność dydaktyczną na temat struktury i ewolucji rynków medialnych na świecie, teorii i praktyki propagandy, wymiarów europejskiej polityki medialnej, znaczenia przemysłów kreatywnych oraz roli mediów we współczesnym mieście. Dla studentów zagranicznych przygotowuje się moduły pt. „Journalism Culture”, „Media and Democracy” oraz „Comparative Media Systems”.

PROJEKTY BADAWCZE

Pracownicy Katedry Systemów Medialnych biorą udział w kilku projektach naukowych, które są finansowane ze środków zagranicznych i krajowych. Aktualnie w ramach KSM są realizowane następujące projekty:

Prof. dr hab. Alicja Jaskiernia uczestniczy w pracach międzynarodowego zespołu ekspertów The Media Pluralism Monitor (MPM), którego celem jest monitorowanie wolności słowa i pluralizmu mediów w Europie. Projekt MPM jest realizowany od 2015 roku w formie cyklicznych spotkań i raportów; działania MPM finansuje Komisja Europejska. Dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab uczestniczy w projekcie naukowym pt. „L’Europe dans les Medias en ligne” finansowanym przez the Foundation de l’Université de Cergy-Pontoise we Francji.

INNE DZIAŁANIA

Badacze KSM należą do kilku międzynarodowych sieci badawczych, w tym m. in. the Internal Communication Association, the International Association for Media and Communication Research, the European Media Management Association, the European Communication Research and Education Association, the International Association of Public Media Researchers oraz the “Central European Journal of Communication”. Katedra Systemów Medialnych angażuje się w organizację konferencji i wydarzeń naukowych; w ostatnich latach organizowała m.in. międzynarodową konferencję pt. „Public Service Media in the Digital Mediascapes" (2015), międzynarodowy kongres stowarzyszenia the European Media Management Association pt. “Media Management in the Age of Big Data and High Tech” (2018) oraz V. Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. “Siła mediów: ludzie, organizacje, technologie” (2019).

Search