Wykładowcy

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska

Katedra: Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. -1.10

Image

Konsultacje

W semestrze letnim dyżury dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej, prof. UW, odbywają się w trybie zdalnym, w środy, w godz. 10.15-11.15. (link: meet.google.com/kzi-tmsv-tqs). 
Aby umówić się, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Biogram

Adiunkt, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia pracowniczka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (wcześniej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Specjalizuje się w marketingu środków przekazu, polaryzacji mediów i wpływie nowych technologii na odbiorców. Autorka niemal 60 tekstów naukowych, publikowanych w prestiżowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Aktywna uczestniczka ponad 60 konferencji naukowych o skali międzynarodowej i krajowej. Doświadczona recenzentka tekstów naukowych, w tym nadsyłanych do wysoko punktowanych czasopism (za 70-200 p.). Członkini Editorial Board w Journal of Media Business Studies, Reviewers Board w Future Internet i Sustainability oraz Rady Programowej czasopisma Dziennikarstwo i Media. Redaktor naczelna serii „Komunikacja społeczna i media” (WDIB UW, WNiE SBP). Członkini organizacji i stowarzyszeń, m.in. PTKS, PTEM, ICA, ESTDIA i EMMA. Inicjatorka i koordynatorka badań „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem" (2018, 2019, 2021) - pierwszych reprezentatywnych badań fenomenu Fear of Missing Out i zjawisku mu pokrewnych w Polsce. Laureatka nagrody „Złote Skrzydła” (2010) za książkę „Marketing medialny”. Doświadczona dydaktyczka, której zajęcia rokrocznie zyskują wysokie noty od studentów. Praktyczka, która zawodowe szlify zdobywała i rozwijała w agencjach PR, jednostkach samorządowych, mediach (RMF FM) i jako długoletnia pełnomocnik Dziekana ds. Promocji.

Zainteresowania badawcze

 • marketing mediów
 • nowe technologie i ich wpływ na życie ludzkie
 • FOMO i zjawiska pokrewne
 • opowieść transmedialna
 • AR, VR
 • polaryzacja mediów

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Udział w kolegiach redakcyjnych:

 • od 2012 członkini zespołu recenzenckiego czasopisma „Media i Społeczeństwo” Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (obecnie 40 p.);
 • od 2020 członkini Rady Naukowej czasopisma “Dziennikarstwo i Media” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie 20 p.);
 • od 2020 członkini Editioral Board czasopisma „Journal of Media Business Studies” (Taylor & Francis, obecnie 40 p.);
 • od 2021 członkini Reviewer Board czasopisma „Future Internet” (MDPI, obecnie 40 p.);
 • od 2021 członkini Reviewer Board czasopisma „Sustainability” (MDPI, obecnie 100 p.);
 • od 2021 pomysłodawczyni i redaktor naczelna nowej serii wydawniczej WDIB UW „Komunikacja społeczna i media”, wydawanego przez WNE SBP (I poziom listy ministerialnej). Publikacja I tomu zyskała dofinansowanie w ramach Programu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej od 2016;
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej od 2021,
 • European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue, 2017-2018 i od 2021;
 • European Media Management Association od 2020;
 • International Communication Association od 2021;
 • The International Association for Media and Communication Research (IAMCR) od 2021;

Realizowane projekty badawcze

2018-2021, badania „FOMO: Polacy a lęk przed odłączeniem”, których jestem inicjatorką i koordynatorką (obecnie Zespół składa się z siedmiu osób):

 • badania prowadzimy cyklicznie od 2018 roku (także w 2019 i 2021), w metodyce badań ilościowych, na reprezentatywnej grupie polskich internautów w wieku 15 lat i więcej;
 • badania są unikatowe, ponieważ mają charakter reprezentatywny i cykliczny;
 • cel to określenie skali FOMO w populacji wraz towarzyszącymi mu zjawiskami;
 • w wyniku badań pozyskano wiedzę o skali FOMO w korelacji z innymi problematycznymi zachowaniami, np. nadmiarowym korzystaniem z internetu i mediów społecznościowych, phubbingiem, nomofobią, przeciążeniem informacjami czy używaniem alkoholu; przeanalizowano wątki związane z cyfrowym dobrostanem i zaoferowano rekomendacje w zakresie utrzymywania higieny cyfrowej; opracowano metodykę badania i obliczania indeksu FOMO dla populacji;
 • efektem badania są raporty naukowo-popularyzatorskie („FOMO: Polacy a lęk przed odłączeniem” w 2018, 2019; „FOMO: Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii” w 2021); teksty naukowe, prelekcje konferencyjne zgłoszone i na zaproszenie);
 • partnerami badań było Google Poland (w latach 2018, 2019) i NASK (w 2021);
 • badania spotkały się ze znaczącym zainteresowaniem mediów (ponad 300 publikacji do tej pory) i odbiorców (potwierdzają to wyniki Google Trends dla wyszukiwania akronimu FOMO i liczba pobrań raportu ze strony WDIB UW);
 • badania były cytowane w raportach innych instytucji, na stronach poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek czy szkół;
 • w 2019 pełniłam rolę ekspertki Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kampanii edukacyjnej #keepCTRL, gdzie FOMO było jednym z jej wątków;
 • w 2021 roku projekt pt. „FOMO 2021. Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii” uzyskał pozytywną opinię uniwersyteckiej Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka;
 • w 2021 wzięłam udział w projekcie „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” (UW, PW, m.st. Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i MEiN), którego głównym jest popularyzacja osiągnięć naukowych i promocja nauki poprzez rozwój świadomości oraz wzrost zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy uczelni (mój udział odnosi się do popularyzacji badań FOMO i ich wpływu na społeczność regionu);
 • w 2021 złożyłam wniosek w konkursie Centrum Współpracy i Dialogu UW pt. „Nauka jest dla ludzi” w sprawie wsparcia finansowego dla projektu o FOMO (w zespole badawczym są prof. UW M. Kisilowska oraz dr K. Iwanicka). Konkurs ten wygrałam, pozyskując 100% wnioskowanych środków.

Więcej informacji: "FOMO 2021. Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii"

Centrum Analiz Medialnych – restrukturyzacja. Współpraca w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr 223335/E–343/R/2017–1).

LEMEL (L'Europe dans les médias en ligne, https://lemel.hypotheses.org). Projekt finansowany przez Fondation de l’Université de Cergy-Pontoise. Uczestniczyłam
w nim w latach 2015-2017 (z dr hab. K. Gajlewicz-Korab i dr hab. J. Szylko-Kwas). Celem przedsięwzięcia było wyłonienie głównych czynników decydujących o ustalaniu kierunków i sposobów prezentacji internetowego dyskursu w wybranych, europejskich mediach. Brali w nim udział badacze z Francji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Polski, Słowacji, Bułgarii i Wielkiej Brytanii. Jednostką prowadzącą projekt był Université de Cergy–Pontoise (Francja), a koordynowała go dr Luciana Radut–Gaghi (Francja).

DIREPA (Discourse, Representations, Past of Europehttps://lemel.hypotheses.org/direpa). Projekt ruszył w 2017 jako efekt partnerstwa Europa-Universität Flensburg (Niemcy), Université de Cergy–Pontoise (Francja) i Krajowej Szkoły Studiów Politycznych i Administracyjnych w Bukareszcie (Rumunia). Uczestniczyłam w nim w 2017-2018 (wraz z dr hab. K. Gajlewicz-Korab i dr hab. J. Szylko-Kwas). Przedmiotem badań była rola mediów internetowych w budowaniu narracji o przeszłości Europy. Jednostką prowadzącą był Europa–Universität Flensburg (Niemcy), a koordynowała go prof. Hedwig Wagner (Niemcy).

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

Pełna lista wystąpień dostępna jest w formie pilku PDF.

Search