Wykładowcy

dr Dorota Grabowska

Katedra: Katedra Badań Nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury
Telefon: 55-20-226
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Bednarska 2/4, p. 0.38; ul. Nowy Świat 69, p. 306

Image

Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym:
czwartek - 9.30-10.30 - ul. Bednarska 2/4, pokój 0.47
sobota - 9.30-11.30 - ul. Nowy Świat 69, pokój 306 (w terminach zjazdów studiów licencjackich niestacjonarnych)
 

Biogram

  • 1991 r. – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Warszawski, na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dra hab. Marcina Drzewieckiego „Księgozbiory białoruskie w bibliotekach publicznych i szkolnych województwa białostockiego”;
  • 2003 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Warszawski, na podstawie rozprawy doktorskiej „Kształtowanie zasad opracowania formalnego zbiorów bibliotecznych w Polsce. Wiek XIX i XX” (promotor pracy: prof. dr hab. Marcin Drzewiecki).

Zainteresowania badawcze

  • organizacja i działalność bibliotek publicznych i szkolnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody i formy pracy
  • czytelnictwo dzieci i młodzieży
  • normalizacja w bibliotekach

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Członek redakcji czasopism branżowych: od 2012 r. sekretarz w redakcji „Przeglądu Bibliotecznego”, od 2003 r. sekretarz „Poradnika Bibliotekarza” a od 2020 r. jego redaktor. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego serii „Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza”.

Search