Architektura przestrzeni informacyjnych

Kształcenie na kierunku "Architektura przestrzeni informacyjnych" wyposaża w ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii - dziedziny, której podstawowym przedmiotem badawczym jest szeroko rozumiana informacja i działalność informacyjna. Problematyka ta jest niezwykle istotna w kontekście współczesnych przemian społecznych i gospodarczych, w których istotną rolę odgrywają umiejętności związane z odpowiednim przetwarzaniem, analizą oraz prezentacją informacji. Wspomniane kompetencje są kluczowe zarówno w działalności naukowej i kulturalnej, jak i gospodarczej. Zagadnienia związane z informacją są prezentowane na szerokim tle innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, takich jak językoznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo oraz filozofia. Student zapoznaje się z trzema kluczowymi aspektami architektury przestrzeni informacji: systemami i zasobami informacji (z uwzględnieniem otoczenia technologicznego), użytkownikami - ich kompetencjami, potrzebami i zachowaniami informacyjnymi oraz kontekstem, w jakim realizowane są usługi informacyjne.

Absolwent jest przygotowany m.in. do:
- identyfikowania kontekstów realizacji procesów informacyjnych;
- prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników;
- identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych;
- projektowania systemów i usług informacyjnych;
- współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentowi studiów na kierunku „Architektura przestrzeni informacyjnych” podjąć i dobrze wykonywać prace związane z przetwarzaniem, prezentacją i obiegiem informacji w
- instytucjach kultury (biblioteki, muzea, galeria, archiwa),
- instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje itp.) oraz w
- organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwa).

Zdobyte przez absolwenta umiejętności uzupełniają kapitał intelektualny instytucji poprzez zapewnienie efektywnego obiegu informacji wewnątrz organizacji, co jest przydatne zarówno dla pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych, oraz zapewnienie skutecznej prezentacji informacji użytkownikom i klientom. Absolwent, oprócz znajomości metod i narzędzi związanych z przetwarzaniem informacji i badaniem jej użytkowników, zna podstawy prawa autorskiego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto rozumie potrzebę ciągłego kształcenia w zakresie architektury informacji, wynikającą z szybkich przemian społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Zapisy na kierunek Architektura przestrzeni informacyjnych będą prowadzone w dniach 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59