Opis kierunku

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH (STUDIA LICENCJACKIE / STACJONARNE)

Opis kierunku

Żyjemy w świecie technologii cyfrowych, zapewniających nieustanny dostęp do coraz większej ilości informacji. Bogactwo to staje się jednak prawdziwym problemem, gdy wraz ze wzrostem ilości informacji rośnie też jej nieuporządkowanie. Architektura informacji jest odpowiedzią na to wyzwanie nowoczesności. Dzięki tej dyscyplinie możliwe staje się porządkowanie informacyjnego chaosu.

Wybierając prowadzone przez nas studia, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów i usług informacyjnych, analizy ich funkcjonalności, badania potrzeb, kompetencji i zachowań informacyjnych użytkowników czy projektowania i analizy działalności informacyjnej w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. Dzięki temu zyskasz dobrą orientację w kontekstach współczesnych przemian społecznych i gospodarczych. Niezwykle istotną rolę w tych przemianach odgrywają umiejętności związane z odpowiednim przetwarzaniem, analizą oraz prezentacją informacji.

Kształtowane wramach naszych studiów kompetencje są kluczowe w działalności naukowej, kulturalnej i gospodarczej. Zagadnienia związane z problematyką informacji prezentujemy na szerokim tle innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, takich jak językoznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo oraz filozofia.

Zapoznasz się z trzema kluczowymi aspektami architektury przestrzeni informacji: systemami i zasobami informacji (z uwzględnieniem otoczenia technologicznego), użytkownikami (ich kompetencjami, potrzebami i zachowaniami informacyjnymi) oraz z kontekstem, w jakim realizowane są usługi informacyjne.

Search